אל יאמר "הנני בחדרי חדרים מי רואני" כי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו.

שולחן ערוך - אורח חיים, סימן ב', סעיף ב'

הלכות מתחלפות באדיבות אמונה
לחץ כדי להוסיף לאתרך