הרואה הקשת אומר בא"י אמ"ה זוכר הברית נאמן בבריתו וקיים במאמרו. ואסור להסתכל בו ביותר.

שולחן ערוך - אורח חיים, סימן רכט', סעיף א'

הלכות מתחלפות באדיבות אמונה
לחץ כדי להוסיף לאתרך