יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהא הוא מעורר השחר.

שולחן ערוך - אורח חיים, סימן א', סעיף א'

הלכות מתחלפות באדיבות אמונה
לחץ כדי להוסיף לאתרך