אין לך מצוה בכל המצות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה אלא תלמוד תורה כנגד כל המצות כולן שהתלמוד מביא לידי מעשה לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום.

משנה תורה להרמב"ם, הלכות תלמוד תורה, פרק ג', הלכה ג'

הלכות מתחלפות באדיבות אמונה
לחץ כדי להוסיף לאתרך