חמשה דברים מעכבין את התפלה אף על פי שהגיע זמנה טהרת ידים וכיסוי הערוה וטהרת מקום תפלה ודברים החופזים אותו וכוונת הלב.

משנה תורה להרמב"ם, הלכות תפילה וברכת כהנים, פרק ד', הלכה א'

הלכות מתחלפות באדיבות אמונה
לחץ כדי להוסיף לאתרך