היה עוסק בתלמוד תורה והגיע זמן קריאת שמע פוסק וקורא ומברך לפניה ולאחריה היה עוסק בצרכי רבים לא יפסוק אלא יגמור עסקיהן ויקרא אם נשאר עת לקרות.

משנה תורה להרמב"ם, הלכות קריאת שמע, פרק ב', הלכה ה'

הלכות מתחלפות באדיבות אמונה
לחץ כדי להוסיף לאתרך