כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה בין עני בין עשיר בין שלם בגופו בין בעל יסורים בין בחור בין זקן גדול. אפילו עני המחזר על הפתחים אפילו בעל אשה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה.

שולחן ערוך - יורה דעה, סימן רמו', סעיף א'

הלכות מתחלפות באדיבות אמונה
לחץ כדי להוסיף לאתרך