כל העובד כוכבים ברצונו בזדון חייב כרת ואם היו שם עדים והתראה נסקל ואם עבד בשגגה מביא קרבן חטאת קבועה.

משנה תורה להרמב"ם, הלכות עבודה זרה וחוקות הגוים, פרק ג', הלכה א'

הלכות מתחלפות באדיבות אמונה
לחץ כדי להוסיף לאתרך