בע"ה נעשה ונצליח. היום י״ז באלול ה׳תשע״ט

ברכות השחר – טעם, נוסח והלכה למעשה

מאת רוני פיזנטי | י״ג בכסלו ה׳תשע״ו |

ברכות השחר הן ברכות שבח לקדוש ברוך הוא שעל כל יהודי לומר בכל בוקר עם קומו משנתו. בדרך כלל אנשים נוטים לקחת כמובן מאליו את הנסים המופלאים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו בכל רגע. כאשר לוקחים את הדברים כמובנים מאליהם, אז הופכים לכפויי טובה שחושבים שהכול מגיע לנו ובכלל לא מעריכים את כל מה שהשם יתברך נותן לנו במתנה. יהודי מוכרח להתחיל את היום שלו בהודאה על הנסים המופלאים ובשבח לקדוש ברוך הוא שעושה אותם.

(למעוניינים, אפשר לגלול למטה כדי לדלג לנוסח ברכות השחר ולהלכות ברכות השחר)

הודו להשם כי טוב

אדם שחס ושלום התעוור יודע להעריך היטב את הנס המופלא של הראייה. אדם שנתפסו איבריו וקשה לו לזוז יודע שזה לא מובן מאליו ללכת בצורה זקופה. אדם שרוצה להישאר ער בלילה והעיניים נעצמות לו מרוב תשישות והוא מרגיש כמו סמרטוט יודע היטב שזה לא מובן מאליו להרגיש ערני ורענן. לכן צריך לשבח את השם יתברך על הנסים הגדולים ולהודות לו שהוא פוקח עיוורים, זוקף כפופים, מעביר חבלי שינה ותנומה וכך גם בכל שאר ברכות השחר.

אנחנו מסתכלים על כל הדברים האלו בתור טבע, ורק אם חס ושלום זה נלקח מאיתנו, אנחנו מרגישים שזה חסר ולומדים להעריך. אבל זה הכל נסים מופלאים. איך אפשר לייצר מכונה מופלאה כזו כמו העין שמאפשרת לנו לראות? האם זה באמת טבעי ורגיל? האם אדם בלי עיניים יכול לשים מכונה כלשהי שתחליף את זה? מי מטעין אותנו בלילה כשאנחנו שוכבים לישון ומתמלאים באנרגיה חדשה בבוקר? לאן הלכה כל העייפות שהייתה לנו בלילה כשלא הצלחנו לחשוב בבהירות ולא יכלנו לתפקד?

כאשר אנו משבחים ומודים לקדוש ברוך הוא בכל בוקר מחדש אנחנו מועילים בכמה רבדים. ראשית כל הדבר החשוב ביותר הוא שאנחנו זוכים לקיים את ההלכה ומתחברים על ידי זה להשם יתברך. שנית, אנחנו מתרחקים מכפיות טובה והופכים לאנשים טובים יותר על ידי הכרת הטוב שלנו כלפי הבורא יתברך. אבל מעבר לכל הדברים המופלאים והסגולות המרובות, צריך לדעת שברכת הודאה מושכת אלינו שפע רב נוסף.

איך למשוך שפע?

עניין הברכות הוא משיכת שפע. אדם מבורך הוא אדם שיש לו שפע רב. זה לא מתבטא דווקא בממון ורכוש, אלא בדברים הנחוצים והטובים לאותו אדם. יכול להיות אדם שיש לו כסף שמספיק לפרנס יבשת שלמה, אבל את הדברים שהוא באמת צריך עדיין אין לו. ויתכן גם להפך, שאדם נראה חסר כל, אבל באמת יש לו שפע רב. משפחה ברוכה בילדים למשל לא תמיד מחזיקה המון כסף, אבל בוודאי שקיימת שם ברכה. הברכה יכולה להתבטא בצורות רבות ושונות. שפע יכול להיות גם אנרגיות טובות, כישורים שונים, מזל טוב, הצלחה מרובה וכו‘.

כל אדם זקוק לשפע מסוגים שונים. אנשים ילכו למרחקים ויעשו המון כדי לקבל ברכה שבאמת תועיל להם. אבל צריך לדעת שאפשר להשיג שפע וברכה עצומים מתוך הברכות שאנו מברכים. כאשר אדם מברך למשל שהשם הוא פוקח עיוורים, אז מלבד השבח וההודיה לקדוש ברוך הוא, בנוסף הוא מושך לעצמו ברכה באותו עניין. הוא מתחבר לצינורות האלו של הראייה ומחזק אותם. כל ברכה מחברת אותנו לשפע מסוים הקשור אליה.

לכן יש עניין גדול להודות להשם יתברך על כל מה שיש לנו. כאשר אדם מודה להשם, הוא מושך לעצמו שפע גדול. רוב האנשים עושים את הדברים הפוך, הם מתלוננים על הדברים שחסרים להם ואז הם מרחיקים מעצמם את השפע. אבל כאשר מודים לקדוש ברוך הוא על מה שיש, אז מתקרבים לשפע ופותחים את הצינורות. אחר כך הרבה יותר קל לקבל מה שרוצים ולמשוך שפע רב נוסף.

הדברים נכונים עבור כל ברכה שמברכים. כאשר מברכים שהכול נהיה בדברו” למשל, אפשר לזכות להתחבר לזה שכל פרט שקיים בעולם מקבל כוח קיום מדברו של השם יתברך. מכאן אפשר להתחבר לכוח העצום הזה ולמשוך אלינו שפע, שהרי אין שום מוגבלות בטבע להביא לנו את רצוננו וגם אם הבקשה שלנו נראית בלתי אפשרית, שהרי הכל נהיה בדברו והוא יכול לתת לנו כל מה שנרצה בלי שום מוגבלות.

כמובן שככל שנכוון בזה יותר, כך הכוח של זה יהיה חזק יותר והחיבור שלנו יהיה טוב יותר. כי אם אדם יברך שהכולבחוסר כוונה וחוסר אמונה, שיחשוב חס ושלום שיש דברים בעלי כוח משל עצמם בעולם ושחס ושלום הקדוש ברוך הוא מוגבל ולא יכול לתת לו את כל מה שהוא רוצה, אז המחשבה שלו סותרת את מה שהוא אומר שהכול” (בלי יוצא מן הכלל) נהיה בדברו ואז יהיה לו קשה להתחבר לשפע שהוא רוצה למשוך לעצמו.

אבל מעבר לכוח העצום שמצוי בכל ברכה שמברכים, ישנו עניין מיוחד דווקא בברכות השחר שאותן אומר האדם בקומו משנתו. כאשר אדם מתחיל את היום שלו בשבח והודאה לבורא יתברך, זה מעורר דברים עצומים בשמיים ומושך לאותו אדם שפע גדול לכל היום. כמו התחלה טובה ברגל ימין בשביל כל היום כולו. בפרט כמובן אם אותו אדם מכוון בברכות האלו ומשתדל לשבח את בוראו מכל הלב.

לתועלת הקוראים, השתדלנו לרכז את העניין המעשי כדי שכל יהודי יוכל לדעת כיצד לקיים את הדברים. ההלכות המובאות כאן הן רק קיצור של עיקרי הדברים המובאים בכלליות רבה. ישנן הלכות רבות נוספות, מנהגים משתנים בין העדות ועניינים רבים נוספים הנוגעים לברכות השחר. כדאי וראוי ללמוד את הדברים בספרי הפוסקים ובכל ספק לשאול מורה הוראה ולא להסתמך על הנאמר כאן. בכל זאת רצינו לרכז את הדברים העיקריים כך שהמידע יהיה נגיש וכל יהודי יוכל להתחיל לקיים את ההלכות כבר עכשיו.

הלכות ברכות השחר

 • המנהג הוא לברך את כל ברכות השחר למרות שלא נתחייב בכל ברכה בפני עצמה. כלומר, גם אם לא חגר חגורה למשל, בכל זאת יברך אוזר ישראלוכו‘. כי הברכות הן על מנהגו של עולם.
 • לכן אם היה ער כל הלילה, בכל זאת מברך בבוקר את כל ברכות השחר. רק לא יברך על נטילת ידייםואשר יצר“. כמובן שאם עשה צרכיו בבית הכיסא אז מברך אשר יצרכמו בכל פעם.
 • אם לא בירך ברכות השחר בבוקר מכל סיבה שהיא, יכול לברך את כל ברכות השחר במשך כל היום ויש שאומרים שיברך אפילו אחר צאת הכוכבים. רק שאם התפלל עמידה, לא יברך ברכת אלוקי נשמה“, כי כבר יצא ידי חובה כשבירך מחייה המתים“. את כל שאר ברכות השחר יברך כרגיל. כמובן שהטוב ביותר לברך את הברכות מוקדם בבוקר.
 • טוב לברך ברכת אלוקי נשמה…” מיד לאחר ברכת אשר יצראו ברכה אחרת כלשהי בלי הפסק (אך אם זה לא מתאפשר לא מוכרחים ואפשר לברך אותה בנפרד).
 • גר צדק שהתגייר אינו מברך שלא עשני גוי“.
 • ברכות התורה הן חשובות ביותר ולכן צריך להקפיד בהן ולברך בכוונה. אסור לעסוק בדברי תורה עד שיברך ברכות התורה.
 • אם שכח לברך ברכות התורה וכבר התפלל שחרית, יצא ידי חובה בברכת אהבת עולםבברכות קריאת שמע ולכן לא יברך ברכות התורה לאחר התפילה. אבל חשוב להיזהר בזה לברך כראוי לפני התפילה כדי לא להיכנס לספיקות.

ברכות השחר לאישה

 • גם נשים חייבות לברך את כל ברכות השחר כמו הגברים. מלבד ברכת שלא עשני אישהשהאישה אינה מברכת ואומרת ברוך שעשני כרצונובלי להזכיר את שם השם.
 • ברכת שלא עשני גויהאישה מברכת בנוסח שלא עשני גויה“.
 • ברכת שלא עשני עבדהאישה מברכת בנוסח שלא עשני שפחה“.
 • נשים חייבות גם בברכות התורה. למרות שאין עליהם חיוב ללמוד תורה כמו הגבר, בכל זאת יש כאן שבח להשם יתברך שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את התורה הקדושה. בנוסף, גם הנשים חייבות ללמוד ולקיים הלכות ודינים השייכים להן (הלכות שבת, תפילה, נדה, חלה, איסור והיתר וכו‘).

את הנוסח של ברכות השחר אפשר למצוא בכל סידור תפילה רגיל בתחילת הסידור. כל אחד יכול להשתמש בסידור האישי שלו כדי להגיע לנוסח המתאים למנהג ולעדה שלו. לתועלת הקוראים הבאנו את הנוסח כך שיתאפשר לברך את הברכות גם למי שאין סידור זמין לידו.

נוסח ברכות השחר עדות המזרח (ספרדי):

מודֶה (האישה אומרת: מודָה) אֲנִי לְפָנֶיךָ מֶלֶךְ חַי וְקַיָּם, שֶׁהֶחֱזַרְתָּ בִּי נִשְׁמָתִי בְּחֶמְלָה, רַבָּה אֱמוּנָתֶךָ:

לאחר נטילת ידיים בבוקר מגביה ידיו ומברך: בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵֽינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶר קִדְּשָֽנוּ בְּמִצְוֹתָיו וִצִוָּֽנוּ עַל נְטִילַת יָדָֽיִם:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר יָצַר אֶת הָאָדָם בְּחָכְמָה, וּבָרָא בוֹ נְקָבִים נְקָבִים, חֲלוּלִים חֲלוּלִים. גָּלוּי וְיָדוּעַ לִפְנֵי כִסֵּא כְבוֹדֶךָ, שֶׁאִם יִפָּתֵחַ אֶחָד מֵהֶם, אִו אִם יִסָּתֵם אֶחָד מֵהֶם, אִי אֶפְשַׁר לְהִתְקַיֵּם אֲפִילוּ שָׁעָה אֶחָת. בָּרוּךְ אַתָּה ה’ רוֹפֵא כָל בָּשָׂר וּמַפְלִיא לַעֲשׂוֹת:

אֱלֹהַי, נְשָׁמָה שֶׁנָּתַתָּ בִּי טְהוֹרָה, אַתָּה בְרָאתָהּ, אַתָּה יְצַרְתָּהּ, אַתָּה נְפַחְתָּהּ בִּי, וְאַתָּה מְשַׁמְּרָהּ בְּקִרְבִּי, וְאַתָּה עָתִיד לִטְּלָהּ מִמֶּנִּי, וּלְהַחֲזִירָהּ בִּי לֶעָתִיד לָבוֹא. כָּל זְמַן שֶׁהַנְּשָׁמָה בְּקִרְבִּי, מוֹדֶה אֲנִי לְפָנֶיךָ ה’ אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי, רִבּוֹן כָּל הַמַּעֲשִׂים, אֲדוֹן כָּל הַנְּשָׁמוֹת. בָּרוּךְ אַתָּה ה’ הַמַּחֲזִיר נְשָׁמוֹת לִפְגָרִים מֵתִים:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם הַנוֹתֵן לַשֶּׂכְוִי בִינָה לְהַבְחִין בֵּין יוֹם וּבֵין לָיְלָה:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, פּוקֵחַ עִוְרִים:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, מַתִּיר אֲסוּרִים:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, זוקֵף כְּפוּפִים:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, מַלְבִּישׁ עֲרֻמִּים:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, הַנּותֵן לַיָּעֵף כּחַ:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, רוקַע הָאָרֶץ עַל הַמָּיִם:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, הַמֵּכִין מִצְעֲדֵי גָבֶר:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, שֶׁעָשָׂה לִי כָּל צָרְכִּי:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, אוזֵר יִשְׂרָאֵל בִּגְבוּרָה:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, עוטֵר יִשְׂרָאֵל בְּתִפְאָרָה:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁלֹּא עָשַׂנִי גּוֹי (האישה מברכת: שֶׁלֹּא עָשַׂנִי גּוֹיה):

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁלֹּא עָשַׂנִי עָבֶד (האישה מברכת: שֶׁלֹּא עָשַׂנִי שִׁפְחָה):

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁלֹּא עָשַׂנִי אִשָּׁה (האישה אינה מברכת אלא אומרת: בָּרוּךְ שֶׁעָשַׂנִי כִּרְצוֹנוֹ):

וִיהִי רָצון מִלְּפָנֶיךָ ה’ אֱלהַי וֵאלהֵי אֲבותַי, שֶׁתַּרְגִּילֵנִי בְּתורָתֶךָ. וְתַדְבִּיקֵנִי בְּמִצְותֶיךָ. וְאַל תְּבִיאֵנִי לִידֵי חֵטְא. וְלא לִידֵי עָון. וְלא לִידֵי נִסָּיון. וְלא לִידֵי בִזָּיון. וְתַרְחִיקֵנִי מִיֵּצֶר הָרָע. וְתַדְבִּיקֵנִי בְּיֵצֶר הַטּוב. וְכוף אֶת יִצְרִי לְהִשְׁתַּעְבֶּד לָךְ. וּתְנֵנִי הַיּום וּבְכָל יום לְחֵן וּלְחֶסֶד וּלְרַחֲמִים בְּעֵינֶיךָ וּבְעֵינֵי כָל רואַי. וְגָמְלֵנִי חֲסָדִים טובִים. בָּרוּךְ אַתָּה ה’, גּומֵל חֲסָדִים טובִים לְעַמּו יִשְׂרָאֵל:

יְהִי רָצון מִלְּפָנֶיךָ ה’ אֱלהַי וֵאלהֵי אֲבותַי שֶׁתַּצִּילֵנִי הַיּום וּבְכָל יום וָיום מֵעַזֵּי פָנִים. וּמֵעַזּוּת פָּנִים. מֵאָדָם רָע. מִיֵּצֶר רָע. מֵחָבֵר רָע. מִשָּׁכֵן רָע. מִפֶּגַע רָע. מֵעַיִן הָרָע. וּמִלָּשׁון הָרָע. מִדִּין קָשֶׁה. וּמִבַּעַל דִּין קָשֶׁה. בֵּין שֶׁהוּא בֶן בְּרִית. וּבֵין שֶׁאֵינו בֶן בְּרִית:

נוסח ברכות התורה:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל דִּבְרֵי תוֹרָה והַעֲרֵב נָא, ה’ אֱלֹהֵינוּ, אֶת דִּבְרֵי תוֹרָתְךָ בְּפִינוּ וּבְפִי כָל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל, וְנִהְיֶה אֲנַחְנוּ, וְצֶאֱצָאֵינוּ, וְצֶאֱצָאֵי צֶאֱצָאֵינוּ וְצֶאֱצָאֵי כָל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל, כֻּלָּנוּ יוֹדְעֵי שְׁמֶךָ, וְלוֹמְדֵי תוֹרָתְךָ לִשְׁמָהּ. בָּרוּךְ אַתָּה ה’, הַמְלַמֵּד תּוֹרָה לְעַמּוֹ יִשְׂרָאֵל .

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר בָּחַר-בָּנוּ מִכָּל הָעַמִּים וְנָתַן לָנוּ אֶת תּוֹרָתוֹ. בָּרוּךְ אַתָּה ה’ נוֹתֵן הַתּוֹרָה:

וַיְדַבֵּר ה׳ אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר. דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו לֵאמֹר כֹּה תְבָרֲכוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אָמוֹר לָהֶם. יְבָרֶכְךָ ה׳ וְיִשְׁמְרֶךָ. יָאֵר ה׳ פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ. יִשָּׂא ה׳ פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם. וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲנִי אֲבָרֲכֵם.

ברכות השחר להורדה

נוסח עדות המזרח ספרדי (מתוך סידור עבודת השם סרוק על ידי אתר תפילה)

נוסח אשכנז (מתוך אתר אחינו)

 

Print Friendly, PDF & Email

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

צור קשר | הלכות מתחלפות לבעלי אתרים | ספר חינם להורדה