בע"ה נעשה ונצליח. היום י״ז באלול ה׳תשע״ט

הבו גודל לאלוקינו – ראש השנה ופרשת האזינו

מאת רוני פיזנטי | כ״ח באלול ה׳תשע״ד | |

בפרשת האזינו מופיע הפסוק “…שם השם אקרא הבו גודל לאלוקינו” (דברים לב’, פסוק ג’). לכאורה זה נשמע כמו דבר ממש לא הגיוני, ואם זה לא היה כתוב במפורש בתורה, אולי אפילו היינו חושבים שזה כפירה לומר את זה. מה זאת אומרת “הבו גודל לאלוקינו”? אנחנו אלו שנותנים לו גדולה? הרי מי אנחנו בכלל?! סתם אפסים שלא נחשבים לכלום ביחס לאינסוף העצום. איך יתכן שאנחנו הקטנים נוכל להשפיע ולתת גודל לאלוקים הכל יכול, האינסופי והבלתי מוגבל?

כך גם בספר תהלים אנו קוראים את הפסוק “תנו עוז לאלוקים” (תהלים סח’, פסוק לה’). איך אפשר לתת עוז לאלוקים? איך אנחנו המוגבלים והקטנים יכולים להשפיע? אלא שצריך לדעת שלמרות שהשם יתברך בוודאי לא צריך אותנו ולא מושפע מאיתנו שהרי הוא מושלם ללא כל שינוי. בכל זאת, הוא ברא אותנו בצלמו כדמותו ונתן לנו את היכולת לברוא ולהשפיע. למרות שמצד האמת אין לו שום תלות, אבל דרך ההנהגה שלו בעולם היא כזו שמאפשרת לנו כביכול לנהל את העניינים. כל העולם נברא על מנת שנשפיע עליו.

כבר בתחילת הבריאה הקדוש ברוך הוא שיתף את האדם הראשון במעשה בראשית. הוא נתן לו לקרוא לחיות בשמות וחיכה שהאדם יתפלל כדי שאז הגשם יוכל לרדת. כל התורה מבוססת על העניין הזה, שאנחנו פועלים בדרך התורה והמצוות ועל ידי כך מפעילים כוחות עליונים, מורידים שפע לעולם וכאילו נותנים “עוז” ו”גודל” לאלוקים. העולם מונהג בדרך של מידה כנגד מידה. כפי שאדם נוהג, כך נוהגים איתו מהשמיים. תחשוב טוב יהיה טוב. לפי מה שנפעל כאן למטה, כך נעורר דברים עצומים בשמיים ונוכל להוריד שפע עצום לעולם.

למרות שמצד עצמו אין לו צורך בנו, בכל זאת הוא ברא את העולם בצורה כזו שאנחנו אלו שניתן לו את הכוח לפעול כביכול. מובן הדבר שאם הוא ירצה הוא יכול לשנות את כל ההנהגה ולהפוך את הטבע. אבל דרך ההנהגה הנוכחית היא כזו שבה אנחנו נותנים לו את הכוח ועל פי הכוח שאנחנו נותנים לו, אנו מקבלים את השפע לעולם. מכאן כל עניני השכר והעונש שאנו מכירים: אם בחוקותיי תלכו, תקבלו טוב, אם לא אז תקבלו ההפך חס ושלום. אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, תקבלו טוב, אם לא אז לא. משמעות הדבר היא שאם נמליך את השם עלינו, נעשה אותו מלך וניתן לו את הכוח, אז כביכול אותו כוח יוכל להשפיע עלינו ולהוריד לנו את השפע שאנו צריכים.

בדיוק לפני ראש השנה זה הזמן להיזכר בכל זה, כי ראש השנה זה הזמן המשפיע ביותר. כאן נקבע כל השפע שירד במשך כל השנה לכל אחד ואחת. זהו זמן מיוחד בו הכל פתוח, אפשר לתקן שנה שלמה ואפשר לשנות לגמרי את דרך ההנהגה של השם יתברך איתנו.

בתפילות ראש השנה אנו מסתמכים על שלוש דרכים שיעזרו לנו לצאת זכאים בדין ולהשיג לעצמנו שפע וברכה שאותן אנו מזכירים בתפילת המוסף. הרי מצד עצמנו אין לנו סיכוי לצאת זכאים וכל מה שנשאר לנו זה לעורר את רחמיו בשלוש הדרכים הללו. אחת הדרכים היא זכרונות, ששם אנו מעלים את זכויות האבות הקדושים ומתוך שהשם יתברך זוכר את עקידת יצחק ומסירות הנפש של אבותינו, הוא מרחם עלינו. דרך נוספת היא השופרות, שהשופר מכניע את הלב ומביא את האדם לתשובה, ומתוך שאנו עושים תשובה השם יתברך מרחם עלינו. אך לפני כל זה אנו משתמשים בדרך שנקראת מלכויות, ששם אנו ממליכין את השם יתברך עלינו. שם אנו נותנים כוח כביכול לקדוש ברוך הוא למלוך עלינו ומתוך כך זוכים להנהגה של רחמים במקום דין.

השופר עצמו בנוי בצורה מיוחדת שאנו תוקעים בצד הצר והקול יוצא מהצד הרחב והולך וגדל. רמז לפעולות הקטנות שאנו פועלים כאן בעולם הגשמי והמוגבל ומתוך אותן פעולות אנו משפיעים על עולמות עליונים ועצומים. אדם שעובר למשל ליד איזה דוכן של חב”ד ומחליט להשתכנע הפעם ולהניח תפילין לשלוש דקות, אחר כך ממשיך בסדר היום שלו ושוכח ממה שקרה. אבל הוא לא יודע שהשפיע על עולמות עליונים, ביטל גזרות קשות, הוריד שפע לעולם ועשה דברים עצומים ומיוחדים. אנחנו רואים את העולם מנקודת המבט של היום לאחר כל מה שעברנו, לאחר הבחירות שעשינו ולאחר שהחיים הובילו אותנו למקום שאנו מכירים היום. אבל מי יודע איפה היינו אילולא אותן בחירות? מי יודע איך העולם היה נראה אילו אותו אדם לא היה משתכנע וממשיך בלי להניח תפילין באותו יום? מי יודע איך העולם היה נראה אילו אותו אדם היה מחליט להניח תפילין כל יום?

כל פעולה קטנה שנראית לנו חסרת משמעות פועלת ועושה רעש גדול בשמיים. בין אם זה לטוב ובין אם להפך, דברים שעלולים להזיק וגזירות קשות שמגיעים בעקבות העבירות והריחוק. אנחנו לא רואים את הספרים שנפתחים, את המלאכים שמחכים לבצע את רצון השם, את בית הדין בשמיים שפוסק מה יהיה עלינו. מי יודע כמה גזרות קשות נגזרו ובלי לשים לב ביטלנו אותן בזכות דברים קטנים וטובים שזכינו לעשות. מי יודע כמה שפע היינו צריכים לקבל על פי חשבונות שמיים אבל אז כעסנו ועשינו עבירות שביטלו והרחיקו את כל אותו שפע מאיתנו.

תארו לכם שהיינו יודעים בראש השנה שעבר את כל מה שנגזר. היינו רואים את כל השנה הזו שחלפה ויודעים שאנחנו יכולים להשפיע. תארו לכם כמה גזירות היינו יכולים לבטל. כמה שפע היינו יכולים למשוך לעצמנו. היינו מתפללים, עושים מצוות, לומדים תורה ועושים תשובה כדי להשפיע ולעורר רחמי שמיים כדי לבטל את כל אותם שנהרגו השנה, היינו משפיעים כדי להטות את הזכויות לכל החולים והפצועים, היינו מעוררים רחמים כדי להביא לנו ולכל ישראל שפע, שמחה והצלחה בחיים. אנחנו לא רואים את ההשפעה הישירה של המעשים, כי אם אנחנו לא יודעים שנגזרה חס ושלום גזרה לא טובה, אז אנחנו לא יודעים שאותו מעשה טוב שעשינו ביטל אותה ואנחנו ממשיכים כאילו הכל רגיל. אבל בכל רגע החשבונות של כל אדם בפרט ושל עם ישראל בכלל משתנים ומתעדכנים בהתאם למה שאנו משפיעים כלפי השמיים.

כל יהודי צריך לדעת שיש בידו כוח עצום. כל יהודי צריך להבין שהוא מתעסק עם כפתורים של הכור הגרעיני השמור ביותר בעולם. כל מעשה משפיע ולכל דיבור ואפילו מחשבה יש השלכות עצומות שמי יודע לאן יגיעו. יש לכל יהודי פצצת אטום ביד שאיתה הוא יכול לפוצץ מכרות זהב ולגלות משאבים ושפע גדול באדמת כדור הארץ, או שחס ושלום הוא יכול להחריב עולמות ולהביא להרס עצום בעולם. הכי קל לחשוב שאנחנו קטנים ולא משפיעים ואז לעשות מה שמתחשק בלי אחריות. אבל יש לנו אחריות עצומה בידיים שלנו. אסור לנו להיות שאננים. אסור להיכנס לעצבות, ייאוש ודיכאון. הכוח בידיים שלנו להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו, להביא גודל להשם יתברך ולהשפיע עלינו ועל כל העולם.

השם יתברך יזכה את כולנו להיכתב ולהיחתם לשנה טובה ומבורכת, לחיים טובים ולשלום, לשמחה והצלחה בכל מעשינו, ליראת שמיים ואהבת תורה, לגאולה שלמה ולבניין בית המקדש השנה אמן.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

צור קשר | הלכות מתחלפות לבעלי אתרים | ספר חינם להורדה