בע"ה נעשה ונצליח. היום י״ז במרחשון ה׳תש״פ

הדם הוא הנפש – פרשת ראה

מאת רוני פיזנטי | כ״ד באב ה׳תשע״ג |

פרשת “ראה” מביאה את איסור אכילת הדם ומציינת את הסיבה לכך: “כי הדם הוא הנפש” (דברים יב’, פסוק כג’). אבל עדיין צריך לברר מה עומד מאחורי הסיבה הזו, שהרי אם נפש הבהמה חשובה כל כך שהתורה חסה עליה שלא נאכל אותה, אז מדוע התורה התירה לשחוט? אם “הדם הוא הנפש” ולכן ישנו משהו לא מוסרי בלאכול את נפש הבהמה, אז צריך היה לאסור כל שחיטת בהמה, כי גם אם לא נאכל את הדם, בכל אופן רצחנו את נפש הבהמה בעצם מעשה השחיטה. מעבר לזה, לאחר השחיטה הבהמה מתה ולא מרגישה דבר, אז מה זה בעצם משנה אם אכלנו את הבשר שלה או שאכלנו את הדם שלה? אלא שעניין איסור אכילת הדם הוא בשבילנו. “הדם הוא הנפש” ולכן אדם שאוכל דם של בהמה מזיק לעצמו בכך שהוא מכניס את נפש הבהמה לתוכו. על זה התורה מזהירה אותנו מאוד “רק חזק לבלתי אכול הדם כי הדם הוא הנפש”. צריך מאוד להתחזק במצווה הזו כדי שלא נזיק לעצמנו.

אם נחשוב על הדברים, נגיע למסקנה שהדם הוא דבר שדוחה אותנו. הרי מי ירצה לאכול דם של בהמה שנשחטה? לכן התורה לכאורה יכולה לוותר על הציווי הזה, שהרי אף אחד לא ירצה לאכול את הדם גם מבלי שהתורה תאסור זאת. אבל אנחנו רואים שלא רק שהתורה מציינת את האיסור בין מצוות התורה, אלא שהיא גם מזהירה אותנו להיות חזקים לקיים את המצווה. מה בעצם כל כך קשה בלא לאכול דם שאנחנו צריכים להיות חזקים לשם כך? המשך הפסוק שביארנו עונה על התשובה לכך: “כי הדם הוא הנפש”. בגלל שנפש הבהמה מצויה בדם, משהו שם קורא לנו בצורה לא מובנת. לכן התורה מתארת את כל עניין אכילת הבשר כ”תאווה”. הרי אם נלך לרפת ונפגוש שם פרות, הריח והלכלוך רק יגרמו לנו לרצות להיות צמחוניים. מי ירצה לרצוח בהמה ולאכול את הגוויה שלה? אך המלה “תאווה” מייצגת רצון לא מוסבר ללא כל היגיון. על פי שכל זה לא מובן, אבל משהו בתוכנו מנטרל את השכל ורק מביא לנו מחשבות על סטייק עסיסי. לא משנה כמה נחשוב בצורה הגיונית שאנו נגעלים מאותה גוויה של בהמה, יצר הרע חזק ומנטרל את כל ההיגיון שבעולם.

הרוחניות שבאוכל

כדי להבין טוב יותר את המשך הדברים, נקדים הקדמה קצרה שתבאר לנו כמה דברים יסודיים בקשר למזון שלנו. ידוע שאבני הבנין של הגוף הם החומרים המתפרקים מתוך המזון שאנו אוכלים. אך בנוסף, ישנן גם אבני בניין רוחניות בתוך המזון שאותן לא ניתן לראות עם מכשירים שמודדים דברים חומריים. אותן אבני בניין בונות את הנפש שבתוכנו. היהדות לא רוצה שנתנזר, אך מצד שני שגם לא נחייה בהוללות. היהדות מצווה אותנו להיות קדושים, כלומר לקחת את הדברים החומריים ולהפוך אותם לרוחניים. לקחת את היין שמייצג את שיא התאווה הגשמית, ולעשות איתו קידוש בשבת. לקחת את התאווה הגשמית בין בני זוג ולהפוך אותה ל”נישואין” שמהם ניתן להינשא גבוה ולצמוח. לקחת את התאווה לעושר ויופי ולבנות בית מקדש מפואר להשם יתברך. כך צריך לקחת את כל התאוות הגשמיות וכל הדברים החומריים הירודים ולהכניס בהם קדושה ורוחניות, ובכך אנו מעלים את העולם למקום טוב יותר.

המזון שאנו אוכלים מכיל ניצוצות קדושה, כלומר מעין כוחות רוחניים שכלואים בתוך המזון. לכן כל אדם מתאווה לסוגי מאכלים שונים, שהרי כל אחד נמשך לניצוצות הקשורים לנשמתו ורוצה להתחבר אליהם. הרוחניות שנמצאת בצומח גבוהה יותר מזו המצויה בדומם, אך זו המצויה בבעלי החיים הינה הגבוהה ביותר. את ניצוצות הקדושה אפשר להעלות ובכך להתעלות איתם, אך מצד שני ישנה גם אפשרות הפוכה שעלולה לקלקל. אם אדם מכניס רוחניות במזון שלו בכך שהוא מברך לפני ואחרי, אוכל לצורך עבודת הבורא וכו’, אותו אדם מעלה את ניצוצות הקדושה למקום גבוה יותר וגם הוא עולה איתם. אך אם אדם אוכל כמו בהמה כי זה מה שהבטן שלו מכתיבה, לא מברך ולא מכניס רוחניות לאוכל, הוא מקלקל ומוריד את אותם ניצוצות. ככל שהמזון לקוח ממקום גבוה יותר, כך ההשפעה היא גדולה יותר. לכן מזון הלקוח מהחי הוא זה שיכול להעלות אותנו למקומות הגבוהים ביותר (כמו אכילת בשר בשבת ויום טוב, קרבנות וכו’) אך גם להוריד אותנו חס ושלום ולקלקל בצורה גדולה. הכל תלוי בקדושה שאנו מכניסים לאותו מזון. לכן התורה מביאה לנו (גם זה מופיע בפרשת ראה) את סוגי בעלי החיים שניתן לאכול ואת אלו שלא. כי במזון החי יש מזון שהוא אסור כמו אסיר, ולכן אין לנו את הכוחות לשחרר את ניצוצות הקדושה שבתוכו ולכן אכילה כזו יכולה רק להזיק. ויש מזון שהוא מותר, כלומר שהתירו אותו ממאסר וכעת יש לנו את האפשרות לשחרר ולהעלות את ניצוצות הקדושה שבו. לכן התורה מביאה גם את איסור בשר וחלב (גם זה אצלנו בפרשת ראה) או איסורים רבים נוספים הנוגעים דווקא לבשר כמו איסור הדם עליו אנחנו מדברים.

רבותינו מלמדים אותנו שהאוכל עלול להזיק מאוד ולטמטם את הלב. מתוך מאכלים לא כשרים, לב האדם הופך לאטום. כשהלב נאטם האדם הופך לגס ופתאום קשה לו הרבה יותר להתחבר לדברי תורה, להתחבר למצוות ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. אבני המזון הרוחניות שהאדם מכניס לתוכו בונות את הנפש. בהתאם לרוחניות אותה הוא מכניס למזון שאותו הוא אוכל כך הוא בונה ומעצב את הנפש הפנימית שלו.

כעת נחזור לאיסור אכילת הדם. התורה אומרת “הדם הוא הנפש”, כלומר הדם של אותה בהמה מכיל את אותם ניצוצות שכלואים בנפש שלה. נפש הבהמה היא דבר ירוד, שהרי הבהמה מתאווה לדברים חומריים ורוצה כל היום רק אוכל ותאוות. (אולי בגלל זה כשמדמיינים אדם כועס או בעל תאווה הוא הופך להיות אדום). כשאדם אוכל את דם הבהמה, יוצא שהוא אוכל את תמצית הנפש הבהמית שלה, ובכך הוא בעצמו הופך להיות כמו בהמה. לבו הופך לאטום וקשה לו יותר להתחבר לדברים רוחניים. יוצא שהוא מתחבר לניצוצות הרוחניים בנפש הבהמה ובכך מחליף את הנפש האלוקית הזכה שבתוכו בנפש של בהמה גשמית. לכן התורה מתירה לנו לשחוט ולאכול בהמות (כמובן על פי דרכי ההיתר) כדי שנתחבר לניצוצות הקדושה הכלואים בתוך אותה בהמה, אך אוסרת לאכול את הדם כי הדם הוא הנפש של הבהמה ואם נאכל אותו נתחבר לאותם כוחות בהמיים שמהם אנו מנסים להתרחק. הבשר מכיל אבני בניין רוחניות שיכולות להועיל ולהעלות אותנו (הכל כמובן תלוי ברמת הקדושה בה אנו אוכלים את המזון) ולכן הוא מותר, אך הדם מכיל את נפש הבהמה שמכילה את התאוות ולכן אסור לנו להתחבר לנפש הבהמה.

נפשו של אדם קצה בדם ולכן אין לנו אפילו יצר רע כזה שמושך אותנו לאכול דם. אך עם זאת, יש בנו תאווה של החלק הנמוך של הנפש שלנו שנמשך לדברים בהמיים לא מובנים, ובעיקר כאשר ישנו משהו אסור, הוא נראה מפתה עוד יותר. אותם ניצוצות רוחניים כלואים של נפש הבהמה קוראים לנו ומושכים אותנו אליהם, אלא שהם אסורים (כלואים כמו אסירים) ולכן אין באפשרותינו לשחרר ולהעלות אותם. אם נתפתה וניכנע אנו עלולים להביא אותם ואותנו למקום נמוך ושפל. לכן התורה מזהירה אותנו להיות חזקים, “רק חזק לבלתי אכול הדם”. לא בגלל שהדם כל כך מפתה אותנו לאכול אותו, אלא בגלל התאווה הלא מוסברת מתוך הניצוצות הרוחניים שמושכים אותנו.

השם יתברך יזכה אותנו לשחרר מתוך הגשמיות ניצוצות קדושה רוחניים, לאכול בקדושה, להעלות ולהתעלות עם המזון שאנו אוכלים ולהיות חזקים אל מול תאוות העולם. בכך נפתח את הלב שלנו להתחבר לתורה ולקדוש ברוך הוא.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

צור קשר | הלכות מתחלפות לבעלי אתרים | ספר חינם להורדה