בע"ה נעשה ונצליח. היום י״ז באלול ה׳תשע״ט

הלכות סוכות – בניית סוכה כשרה

מאת רוני פיזנטי | ט׳ בתשרי ה׳תשע״ז | |

סוכות הוא חג נפלא שכולם אוהבים. שוברים את השגרה ובונים סוכה בחוץ, אוכלים טוב ונהנים. אלא שפעמים רבות אנשים מתמקדים בדברים הפחות חשובים בעוד שאת העיקר הם שוכחים. לא מספיק לבנות סוכה ולבקר בה מידי פעם, אלא מחובתנו לדאוג לסוכה כשרה כהלכה על פי כל הכללים ושם עלינו לקבוע את דירתנו במשך שבעת ימי החג.

ולצערנו מצויות המון תקלות בקרב העם מתוך חוסר ידיעת ההלכות. אנשים שמים סדינים בלבד בתור מחיצות ואז הסוכה פסולה, אנשים עושים את הסוכה מתחת למרפסת והיא פסולה, אנשים מניחים סכך עם רווחים גדולים מדי או מרובים מדי שפוסלים אותו וכו׳. וגם אם הסוכה כשרה למהדרין, אנשים רבים באים לבקר איזה פעם או פעמים במשך החג ולא יודעים שאסור לאכול סעודת קבע או לישון מחוץ לסוכה.

לכן ניסינו לרכז בסיעתא דשמייא את ההלכות העיקריות והבסיסיות הקשורות לבניית הסוכה ולשהייה בסוכה בצורה פשוטה וברורה כך שכל יהודי יזכה לדעת את ההלכות ויוכל לקיים מצוות ישיבה בסוכה כהלכתה.

הסוכה מורכבת משני חלקים עיקריים שהם דפנות וסכך. לכל חלק פרטים חשובים בפני עצמו ולכן נחלק את ההלכות.

הלכות דפנות הסוכה

סוכה כשרה מורכבת משלוש דפנות לפחות. את דפנות הסוכה אפשר לעשות מכל חומר עמיד ואין צורך לעשות דווקא מעצים. ואפשר לעשות גם מאבנים, מפלסטיק, או מקירות קבועים שכבר עומדים במקום.

כדי שדפנות הסוכה יהיו כשרות עליהן להיות עשויות מדבר שעומד ברוח מצויה. לכן סוכה שעשויה מסדינים בלבד בתור מחיצות היא פסולה, שהם מתנדנדים עם הרוח ואינם עומדים ברוח מצויה, וגם אם קושרים את הסדינים זה לא מועיל.

הפתרון לסוכה של סדינים הוא להוסיף דבר נוסף בתור מחיצות כשרות ואז הסדינים יישארו לשם נוי והסוכה תהיה כשרה. ואפשר לעשות את הסוכה צמודה לקירות או גדרות ואז אלו יהיו הדפנות שלה והסדינים יהיו תוספת לנוי, ואם אין שלש קירות או גדרות שיהיו דפנות אז אפשר להוסיף ולאלתר דברים נוספים בתור מחיצות כשרות כפי שיתבאר בהמשך.

אם יש רווחים במחיצה בגודל של פחות משלשה טפחים (כעשרים וארבעה סנטימטר), זה נחשב לבוד“, כלומר שכאילו הרווח סתום ונחשב גם הוא למחיצה. לכן אפשר להשתמש בגדר או סורגים בתור מחיצה, אם הרווח בין סורג לסורג הוא פחות מ24 סנטימטר.

גובה המחיצות צריך להיות עשרה טפחים (כשמונים סנטימטר לפחות, ועדיף שיהיה לפחות מטר אחד כדי שיהיה לדעת כל הפוסקים). ואז אומרים גוד אסיקשרואים את הדפנות כאילו ממשיכות עד למעלה לסכך. לכן אם יש מחיצות כשרות עד לגובה של עשרה טפחים ומעל הגובה הזה ועד לגובה הסכך אין כלום או שיש סדינים בלבד, אז הסוכה כשרה, כיוון שהעיקר הוא החלק התחתון עד לגובה עשרה טפחים.

לכן רבים שעושים סוכה מברזלים, שמים כמה ברזלים או קושרים חבלים מתוחים שלא זזים ברוח מצויה בתחתית הדפנות בכל עשרים סנטימטר בערך מתחתית הסוכה ועד לגובה של מטר. ואז אותם ברזלים או חבלים נחשבים למחיצה כשרה ולאחר מכן אפשר לקשור סדינים או שאר דברים אם רוצים. רק חשוב להקפיד למתוח היטב את החבלים כדי שלא יהיו רפויים ולא יזוזו ברוח, וחשוב גם לוודא שאין רווח של עשרים וארבעה סנטימטר בין האחד לשני.

מכאן אפשר למצוא פתרונות יצירתיים לסוכות הסדינים. מלבד קירות, גדרות, סורגים ושאר מחיצות קבועות, אפשר לקשור חבלים מתוחים מהתחתית ועד לגובה של מטר או שאפשר גם לשים חפצים שונים שמזדמנים לידינו. אפשר למשל לשים עציצים גדולים, דיקטים, שולחנות מוטים לצד, שרפרף, כיסאות הפוכים, סלעים, מוטות או כל דבר אחר. הכללים שצריך לזכור הם שהחפצים צריכים להיות יציבים ועומדים ברוח מצויה, ושצריך למלא את הרווחים (ועד עשרים וארבעה סנטימטר אפשר להשאיר רווח ואומרים לבוד) עד לגובה של מטר.

הלכות סכך הסוכה

לאחר שהדפנות כבר מוכנות, עוברים לעשות את הסכך. וצריך לשים לב לעשות לפי הסדר הזה, שרק לאחר שישנן דפנות שמים את הסכך. והדבר מצוי בעיקר בסוכת ברזלים ששמים סדינים (שלא נחשבים לדופן כשרה) ואז את הסכך, ורק לבסוף מוסיפים את הברזלים או החבלים שמכשירים את הדפנות. לכן יש להקפיד להכשיר את דפנות הסוכה ורק לאחר מכן להוסיף את הסכך.

הסוכה צריכה להיות תחת כיפת השמיים ואסור שיהיה גג כלשהו מלמעלה. לכן מובן שאסור לעשות סוכה בתוך הבית, וכך גם אסור לעשות סוכה תחת מרפסת או תחת עץ ואפילו אם הם גבוהים מאוד (וגם אם בקומה שביעית למשל יש מרפסת, אסור לעשות מתחתיה אפילו בקומת קרקע, וכך גם אסור מתחת לעץ גדול שהענפים שלו מגיעים למקום גבוה מעל הסוכה). וצריך לשים לב כשמצמידים את הסוכה לקיר, שפעמים רבות יש גגון שקצת בולט החוצה מלמעלה ואז אותו מקום לא נחשב תחת כיפת השמיים.

הסכך חייב להיות מגידולי קרקע (כלומר מן הצומח), תלוש מן הקרקע (כלומר שקצצו אותו והוא לא מחובר כמו אילן שגדל באדמה ופסול להיות סכך עד שיקצצו את הענפים ויוכלו להשתמש בהם לסכך) ושאינו מקבל טומאה (כלומר שאינו מוגדר ככלי ולא היה כלי, כמו חתיכות של ארון או כיסאות, קרשים וכו’, אלא צריך להיות דבר שלא השתמשו בו לדברים אחרים). ויש לשים לב לא לקחת גדר או מחלצת ולשים אותה בתור סכך כיוון שהיא שימשה ככלי ומקבלת טומאה. ואם המחצלת מיוחדת לצל או לסכך מותר כמו הסכך נצח.

צריך שצילתה של הסוכה תהיה מרובה מחמתה. כלומר שיהיה יותר צל מאשר שמש שנכנסת דרך הסכך (ודווקא מלמעלה כשהשמש במרכז השמיים, אבל אם השמש מאירה מהצד ונכנסת דרך דפנות הסוכה אין בזה בעיה). לכן צריך לשים לב לא להשאיר חורים גדולים ללא סכך ולא לשים ענפים מעטים שעושים רק מעט צל. ואם הענפים עלולים להתייבש במהלך החג, צריך לשים יותר ענפים כך שגם לאחר שיתייבשו הצל יהיה מרובה מהשמש.

אויר בסכך פוסל בשלושה טפחים (כ24 סנטימטר). כלומר אסור שיהיה מקום של כעשרים וארבעה סנטימטר ללא סכך כלל, ואם יש מקום כזה הוא פוסל את כל הסוכה. כך גם אסור לסכך בנסרים ברוחב ארבעה טפחים (שזה כ32 סמ). לכן אין להשתמש בדיקטים רחבים או בגזעים רחבים מדי, אלא לקחת חתיכות דקות יותר.

חכמים אסרו לסכך בדבר שריחו רע, שממהר להתייבש או שעליו נושרים, כדי שיהיה אפשר לשהות בסוכה כהלכה.

הלכות סוכה

הסכך והמחיצות צריכים להיות ראויים לעמוד כל שבעת הימים, שרוח מצויה לא תזיז או תהרוס אותם ושלא יתכלו בכל דרך טבעית ומצויה. וצריך לדעת שאם הסוכה יכולה להתקיים רק לזמן מה ולא לכל שבעת הימים, למשל אם העלים בסכך עתידים לנשור ולהצטמק עד שלא יישאר שיעור מספיק לסכך או אם דפנות הסוכה עלולים ליפול, אז הסוכה פסולה כבר מההתחלה.

כל שבעת ימי חג הסוכות מצווה על הגברים לשבת בסוכה. ואסור לאכול אכילת קבע מחוץ לסוכה, כלומר אם אוכלים שיעור כביצה (54 גרם) לחם או עוגות חייבים לאכול בסוכה (ואם אוכלים אכילת עראי של דברים אחרים כמו פירות או שתייה וכו׳ אז אמנם אין חיוב לאכול בסוכה, אבל בוודאי שזה טוב לאכול הכל בסוכה ויש בזה מצווה גדולה). וכן אסור לישון מחוץ לסוכה. לכן על כל יהודי לדאוג לסוכה כשרה שיוכל לשהות בה במהלך החג. וישנם רבים שנוהגים לבקר בסוכה מדי פעם, לאכול פעם או פעמיים בשביל אווירת החג, ובשאר הפעמים אוכלים מחוץ לסוכה וישנים בבית מחוץ לסוכה, וצריך לדעת שהדבר אסור וישנו חיוב לישון ולאכול דווקא בסוכה.

כשאוכלים שיעור קביעות סעודה (54 גרם) מחמשת מיני דגן יש לגברים לברך ברכת ״לישב בסוכה״. וצריך לדעת שלמרות שאין איסור לשתות או לאכול אכילת עראי מחוץ לסוכה, עם זאת במהלך הסעודה אסור לאכול מחוץ לסוכה אפילו דבר מועט ואפילו לשתות מים, שהכול נחשב לחלק מהסעודה.

בלילה הראשון של חג הסוכות יש חיוב לאכול כזית לחם בסוכה (כ27 גרם לפחות). ויש לאכול את זה בזמן של כשבע דקות לכל היותר. לכן מיד לאחר ברכת המוציא כדאי לאכול שיעור כזית לחם ורק לאחר מכן להמשיך לאכול את שאר הסעודה.

אין לעשות תשמיש ביזיון בסוכה, ולכן אין להניח כלים מלוכלכים בסוכה, אין להחליף חיתול לתינוק, לתלות כביסה, להניח פח אשפה, להשאיר נעליים או גרביים או שאר דברים בדרך ביזיון.

השם יזכה את כל ישראל לקיים את מצוות הישיבה בסוכה כהלכתה בהידור ובשמחה מרובה, וישפיע שפע גדול על כל ישראל.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

צור קשר | הלכות מתחלפות לבעלי אתרים | ספר חינם להורדה