בע"ה נעשה ונצליח. היום כ״ב במרחשון ה׳תש״פ

העוונות הם משא כבד – פרשת בראשית

מאת רוני פיזנטי | כ״ד בתשרי ה׳תשע״ו |

לאחר שקין רוצח את הבל אחיו, הקדוש ברוך הוא מספר לו על עונשו. כאשר הוא שומע את העונש הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו ״גדול עווני מנשוא״ (בראשית ד׳, פסוק יג׳). לכאורה צריך לומר ׳גדול עונשי מנשוא׳, שהרי העונש הוא זה שמכביד על קין. אז מדוע קין מדבר על העוון עצמו? האם לעוון יש גודל או משקל שעלינו לשאת על כתפנו?

למרות שמבחינה מסוימת קין היה בדרגה רוחנית נמוכה עד שהגיע למעשה שפל של רצח אחיו, עם זאת צריך להבין שמבחינות אחרות הוא היה בדרגה עצומה שאין לנו תפיסה בה. הרי הוא היה בנו של אדם הראשון שהיה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא ונברא בדמותו. הוא דיבר עם השם יתברך וראה דברים נשגבים.

מתוך ההבנה הזו, נוכל להבין שקין ראה את הדברים לעומקם ושורשם. כאשר הקדוש ברוך הוא סיפר לקין על העונש, הוא הבין עד כמה רחוק הוא הגיע. פתאום הוא הבין עד כמה חמור היה החטא שלו. מתוך גודל העונש אפשר להבין את גודל העוון. עד עכשיו אולי הוא היה בהכחשה, התעלמות והדחקה, ניסה לשכוח מהמעשה ולא לחשוב עליו. אבל כעת כשהוא שומע על העונש, הוא מבין את החומרה של הדברים ורואה את הנזק העצום שגרם.

צריך לדעת שעונש זה לא סוג של נקמה. העונש נועד כדי לתקן. אם אדם סוטה מהדרך הישרה אז צריך להעניש אותו כדי להחזיר אותו למוטב. אין שום עניין לעשות רע למישהו כדי ׳להחזיר׳ לאותו אדם או לנקום בו ללא תועלת. העונש הוא דבר טוב שעוזר לאותו אדם, רק שבדרך כלל התיקון קשה יותר ולכן כרוך בסבל וייסורים. אם אדם סטה מעט, אז בקלות אפשר להחזיר אותו. אבל אם נפל למקום עמוק יותר, אז כעת צריך לעבור דרך מפרכת כדי לחזור לאותו מקום שממנו נפל.

על פי הרמ״ק בספר תומר דבורה בהסבר המושג ״נושא עוון״, אפשר להבין שכאשר אדם חוטא הוא למעשה בורא יצור רוחני לא טוב מאותו חטא. אותו יצור רוחני נדבק בו ובא להזיק לו וכמו טפיל מנסה להתפרנס ממנו. להבדיל, כמו שאדם צריך לדאוג לילדים שהוא מביא לעולם, כך החוטא צריך לדאוג למזיקים הרוחניים שברא. כך גם להפך כאשר אדם מקיים מצווה, הוא בורא מלאך טוב שמגן ושומר עליו. וכך במשך כל החיים אנו בוראים מלאכים טובים ולא טובים, וכל אלו באים להטיב לנו או חס ושלום להזיק לנו בכל רגע. יוצא שעצם העוון הוא זה שמזיק לנו.

מכאן נוכל להבין טוב יותר את מה שקין אמר. כאשר הקדוש ברוך הוא מעניש את קין, פתאום קין מבין שאת כל זה הוא עשה לעצמו. ברור לקין שהקדוש ברוך הוא לא סתם רוצה לצער אותו ולהזיק לו, הוא מבין שאת כל המשא הכבד הזה הוא הביא על עצמו. פתאום הוא רואה את גודלם העצום של המזיקים הרוחניים שהוא עצמו ברא על ידי אותו עוון. כעת הוא מבין שהוא עצמו צריך לשאת את אותם מזיקים, כאילו להרים אותם על כתפיו ולדאוג להם לפרנסה ולכל הצרכים. כאשר קין רואה את המזיק הרוחני הענקי שנברא מרצח אחיו שממנו היה צריך לצאת עולם שלם, פתאום הוא מבין שאין לו כוח לשאת את העוון העצום הזה.

היום אנחנו רחוקים יותר ויש הסתר פנים גדול. את אותם מזיקים רוחניים ואת הגודל העצום של העוונות שאנו צריכים לסחוב איתנו אנחנו לא רואים. הראיה שלנו הרבה יותר גשמית ומצומצמת מכדי לראות את הדברים האלו. מרוב שאנו שקועים בעולם של חומר אנחנו אפילו לא יכולים לראות את העונשים שמגיעים. כשאדם מקבל ייסורים כלשהם, אז מיד הוא חושב בצורה גשמית מה גרם לזה, ואז הוא מאשים את הנסיבות, את חוסר המזל או את המצבים הגשמיים שהוא ראה מול עיניו. הוא לא חושב שזה בגלל החטאים שעשה וכך לא מגיע לשורש העניין. אבל האמת היא שכל הנסיבות הגשמיות הן בסך הכל מה שהשם יתברך שלח כדי לסובב את הדברים על פי השורש הרוחני העליון שלהם.

כך יוצא שאדם עושה עבירות וחושב שהוא לא מקבל שום עונש וכך מיום ליום הוא מתרגל וחושב שכל העבירות שהוא עושה זה דבר מותר ולא מזיק. בינתיים הוא בורא מלאכי חבלה ומזיקים רבים וגדולים חס ושלום שהולכים אתו ומחכים להזיק לו. הקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו מאריך אף וממתין לו שיחזור בתשובה ובינתיים מעכב את המזיקים האלו. אחר כך אותו אדם לא מבין איך פתאום נופלים עליו ייסורים ומצבים מצערים ולא טובים, הוא לא מבין למה יש לו פחדים שונים וחרדות ללא כל סיבה נראית לעין, הוא לא מבין למה הוא מרגיש חסרון גדול וחוסר שקט נפשי, ובכלל לא מקשר שזה איזה מלאך חבלה שהוא עצמו ברא לפני כמה שנים באיזה חטא שעשה. הוא לא מבין שהוא סוחב על עצמו כעת מטען כבד ביותר של מיליוני מזיקים שנבראו מכוח חטאיו ורק מחכים לעשות לו צרות.

כך גם להפך, אדם יכול לקיים מצוות ומעשים טובים וללמוד תורה, ואז הוא יוצר לעצמו חומה של הגנה. הוא מתמלא בביטחון ואמונה והופך לחזק יותר בנפשו. ואז אם פתאום דברים לא מסתדרים או שבאים להזיק לו, כנגד כל הסיכויים הוא יוצא מהכל ורואה נסים עצומים מול עיניו. הוא אולי לא מודע לזה בכלל, אבל הוא מוקף במליוני שומרים ומגינים שמוסרים נפש כדי לעזור לו להצליח בדרכו. זו שמירה מיוחדת שהוא סידר לעצמו בעצם לימוד התורה וקיום המצוות.

כמובן שישנם דברים רבים נוספים שבאים בחשבון, כי ישנם חשבונות שמיים שאין לנו השגה בהם ולכן יש מצבים שאנשים צדיקים וחסידים נפגעים חס ושלום או שרשעים נהנים ושמחים. אבל גם אם ישנן גזרות שונות משמיים, צריך לדעת שכל אותם מלאכים טובים ורעים לא נאבדים, אלא ממשיכים ומלווים את האדם גם לאחר אותן גזרות ואפילו לאחר המוות, וממשיכים ללוות את האדם לנצח נצחים.

חשוב להבין את הדברים כדי לחשב את התוצאות של המעשים שלנו מראש. לכן אמרו חז״ל במשנה באבות לחשב שכרן של מצוות, הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. נכון שאולי יהיה נחמד למלא איזו תאווה אסורה או שיהיה נוח לעשות איזה עוון, אבל המזיק שאותו עוון בורא אחר כך ירדוף אותנו לנצח נצחים. נכון שאולי אותה מצווה דורשת מאמץ מאיתנו, אבל אם נתאמץ נקנה לנו סניגור שילווה אותנו וישמור עלינו לנצח.

עם כל מה שנאמר, צריך לדעת שבכל זאת ישנה אפשרות להיפטר מאותם מזיקים. גם אם במשך כל חיינו עשינו עבירות רבות וחטאים גדולים, אסור להתייאש וחשוב להבין שעדיין אפשר לתקן. כאשר אדם עושה תשובה, הקדוש ברוך הוא פותח לו פתח כדי לעזור לו להיפטר מכל אותם מזיקים שברא. כאשר אדם חוזר בו מעוון כלשהו שעשה, הוא מבטל את כוחם של כל אותם מזיקים שנבראו מאותו העוון. כך קין עשה תשובה כשאמר גדול עווני מנשוא ואז השם יתברך שם לו אות להגנה.

אלא שהדבר מוגבל במידה מסוימת. למרות שאדם שב להשם יתברך, צריך להבין שעדין יש פגם שצריך לתקן. לכן רבים שחוזרים בתשובה מרגישים פתאום דווקא בירידה מסוימת ובקשיים, כי כעת הם עושים תיקון לעוונות הישנים שליוו אותם עד עכשיו. צריך לדעת שאותם קשיים מגיעים לזמן קצר ולאחר מכן אפשר להמשיך את הדרך הרוחנית בצורה נקייה בלי כל אותם עוונות שסחבנו.

אבל ישנה תשובה גדולה יותר שאפשר לעשות. אדם שעושה תשובה מאהבה לא רק שנמחקים לו העוונות, אלא שהם נהפכים לזכויות. כך יוצא שאדם שעושה תשובה מאהבה אפילו לא צריך מעט ייסורים כדי לנקות את העוונות ולהיפטר מן המזיקים שברא. להפך, אותם עוונות באים לזכותו והמזיקים הופכים למלאכים ששומרים ומגינים. ברוב המקרים קשה מאוד להגיע לתשובה מאהבה, אבל זה שווה את זה.

השלב הראשוני הוא תמיד לעשות תשובה מתוך יראה. כי תשובה מאהבה לא יכולה סתם כך ליפול עלינו מהשמיים. עלינו להביא את זה ולעבוד כדי להגיע לדרגה הזו. מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. כאשר אדם מתאמץ לעשות תשובה מיראה, גם אם זה בצורה טכנית וחיצונית, גם אם אין מספיק רגש, ככל שהאדם פועל ומתאמץ לשם כך הוא זוכה לעוד ועוד אהבת השם. הקדוש ברוך הוא מסיר ממנו את לב האבן, מוציא את הטומאה החוצצת ואת כל מה שאוטם אותו, וכך מביא אותו לאהבת השם. אהבה זה לא משהו שמגיע לבד, אלא משהו שצריך להתאמץ כדי להביא אותו.

אנשים בדרך כלל מתייחסים למושג תשובה בצורה כללית. צריך לדעת שחזרה בתשובה זה לא משהו שעושים פעם בחיים ולא משהו שעושים בכלליות על כל החטאים שעשינו בחיינו. על כל עוון צריך לעשות תשובה וכך אפשר לטפל בכל המזיקים שנבראו מאותו עוון. אדם שחזר בו מעוון מסוים לא בהכרח חזר בו מעוון אחר. לכן אדם צריך לעשות עם עצמו חשבון נפש שוב ושוב ולפרט את החטאים שחטא. על כל חטא ועוון הוא צריך להתחרט בנפרד ולקבל על עצמו לא לעשות את זה יותר.

השם יתברך יזכה את כולנו לעשות תשובה מאהבה על כל החטאים והעוונות, לשוב אליו בצורה שלמה ומוחלטת, להפוך את כל המזיקים לאוהבים ומגינים, לקבל כוחות נפש חזקים ולהיטהר לפניו, ומכאן ולהבא להידבק בו ובתורתו הקדושה לנצח נצחים.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

צור קשר | הלכות מתחלפות לבעלי אתרים | ספר חינם להורדה