בע"ה נעשה ונצליח. היום ט״ז בתשרי ה׳תש״פ

כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה

מאת רוני פיזנטי | כ״א באב ה׳תשע״ג |

דוד המלך הוא אחד הצדיקים הגדולים ביותר שהיו בכל הדורות. אך לצערנו, היום יש נטייה לעוות את הדברים בגלל סיפור דוד ובת שבע. בבתי ספר לומדים את הסיפור הזה בצורה מעוותת לגמרי עם פירושים לא נכונים שמביאים אותנו לחשוב על אחד מגדולי ישראל דברים שלא ראוי אפילו לחשוב על הפחות שבפחותים. ראוי לכולנו לדעת היטב את האמת מאחורי הדברים. דוד המלך אמנם לא נהג כשורה ויש עליו טענה משמיים, אך מה שעשה הוא אינו חטא והלוואי על כולנו שהחטאים שלנו יהיו כאלו שצריך למצוא בפינצטה, כפי שהיה אצלו. התנ”ך מורכב מדי מכדי לפרש אותו בעצמנו כמו שעשו הקראים, הרפורמים, קאסוטו או שאר מפרשים שממציאים וכותבים את דעתם האישית. כדי להבין את הדברים אנו צריכים לבדוק במקורות ובמסורת היהודית. הגמרא אומרת “כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה”, ואם כן צריך להבין מה באמת קרה שם.

אשת איש?

הטענה העיקרית על דוד היא שהוא כביכול לקח אשת איש, שהרי אוריה החיתי היה נשוי לבת שבע שאותה לקח דוד לאשה. ידוע שבזמנים ההם, כאשר עם ישראל היו יוצאים למלחמה, כל הלוחמים היו נותנים גט לנשותיהם כדי שלא יבואו למצב בו הלוחמים לא יחזרו ואז הנשים יישארו עגונות. בצורה כזו, במקרה בו הבעל לא חזר מהקרב ולא נתגלה אם הוא חי או מת, האשה יכולה להינשא מחדש ולא צריכה להישאר עגונה כל חייה, שכן היא כבר קיבלה גט מבעלה עוד לפני שיצא לקרב. גם אוריה החיתי נתן גט לאשתו בת שבע, ואם כן יוצא שהיא כבר לא הייתה אשתו. מה גם שהוא מת במלחמה ולכן בוודאי שבת שבע יכלה להינשא מחדש. לכן לא היה כאן חטא של אשת איש, אך עם זאת, מבחינה מוסרית המעשה היה לא הוגן, שהרי בוודאי אוריה החיתי היה רוצה לחזור ולקחת את בת שבע לאשה אילו היה חוזר מהקרב. לכן כאשר נתן הנביא בא להוכיח את דוד עם משל כבשת הרש, הסיפור הוא על מעשה מוסרי לא בסדר ולא על חטא חמור כמו אשת איש.

צריך להבין שחטא חמור של אשת איש זה דבר בכלל לא פשוט שהתנ”ך בוודאי לא היה עובר עליו בשתיקה. הבא על אשת איש חייב מיתה, היא נאסרת עליו לעולמים והילדים הם ממזרים. אם שאול איבד את המלוכה שלו על שלא קיים את רצון השם בשלמות במלחמה מול עמלק, אז על אחת כמה וכמה שדוד היה מאבד את המלוכה שלו אילו הסיפור היה כפשוטו. צריך לזכור שדוד המלך הוא אביו של המשיח (משיח בן דוד). הקדוש ברוך הוא קבע שהבן הממשיך של דוד הוא שלמה, בנה של בת שבע, ואם כן בוודאי שלא יתכן כלל לומר שהוא ממזר. לפעמים אנו שוכחים על מי אנחנו מדברים, שהרי דוד המלך הוא הרגל הרביעית במרכבה, מייצג את מידת המלכות בתוך עשר הספירות, מלך ישראל הנצחי, נעים זמירות ישראל מחבר ספר התהלים שכל יהודי קורא בכל צרה המגיעה עליו ולא מעט זוכים לראות דרך זה ישועות, חלק גדול ממזמורי התפילה נלקחו ממנו, דוד מלך ישראל חי וקיים וזרעו עתיד לגאול את ישראל. אם כן בוודאי שלא שייך כלל לחשוב שעבר עבירה כה חמורה של ניאוף עם אשת איש.

לימוד תשובה לדורות

למרות הכל, בכל זאת ישנה טענה משמיים על דוד המלך. בדרגה ובמעמד שלו, הוא היה צריך לנהוג בצורה אחרת, למרות שלא חטא. לאחר שנתן הנביא מוכיח אותו על שעשה, דוד מיד מקבל על עצמו תשובה מכל הלב. חז”ל מלמדים אותנו שהמעשה הזה היה הכרחי כדי ללמד אותנו תשובה לדורות. כך שעד סוף כל הדורות יידע היטב כל יהודי שגם אם נהג לא בסדר והלך בדרכים לא טובות, עדיין יש לו אפשרות לחזור בתשובה אל השם יתברך. לפעמים אנחנו מסתכלים על המקום הגרוע שאליו הגענו, על כמה נמוך ירדנו, על הדברים השפלים שעשינו, ומתוך כל זה אנחנו מתייאשים ומבינים שאין לנו שום סיכוי. ישנם אמנם דברים המעודדים אותנו לעשות תשובה, אנו שומעים על כך שאפשר להגיע למחילת כל העוונות, כבר כתבנו למשל על האימרה של רבי נחמן “אם אתה מאמין שאתה יכול לקלקל, תאמין שאתה יכול לתקן“, אבל גם כל אלו אמנם מעודדים אותנו שאפשר למחוק את החטאים, אבל ברור לכולנו שלא נגדל להיות צדיקים גדולים מתוכם. קשה לנו להאמין שאדם שחי בצורה לא טובה יכול פתאום להיות איזה צדיק שמגיע להשגות גבוהות. דוד המלך לימד תשובה לדורות, כי מה שמיוחד בדוד המלך הוא שלא רק שהשם יתברך מחל לו על מה שעשה, אלא אותה תשובה שעשה הביאה אותו למקום הכי טוב וגבוה שאפשר לפני כולם. הקדוש ברוך הוא בחר בו להיות מלך המשיח שמזרעו יוצא גואל ישראל. כל יהודי יכול ללמוד מכאן כעת שגם אם הלך בדרכים לא טובות כל חייו, יש לו עדיין סיכוי להיות גדול הדור ומנהיג ישראל. לא רק שהשם ימחל לו על העוונות והוא יתנקה ויחזור לנקודת האפס, אלא שאם יעשה תשובה מכל הלב הוא יוכל להגיע למקום הגבוה ביותר שאפשר. לכן אמרו חז”ל שבמקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. דוד המלך בכח התשובה שעשה לימד אותנו שאפשר להגיע להיות מלך המשיח גם לאחר שעושים מעשים לא טובים, כל עוד אנו חוזרים בתשובה מאהבה בצורה אמיתית ומכל הלב.

ישנם ארבעה שמתו בעטיו של נחש, כלומר שלא עשו שום חטא מימיהם והסיבה היחידה לפטירתם מהעולם הייתה חטא אדם הראשון. מפליא לגלות שאותם ארבעה הם לא מהמפורסמים שבאבותינו שעיצבו את עם ישראל. אמנם בוודאי שהם גדולים וחשובים, אך התנ”ך מראה לנו שדווקא הגדולים ביותר כן חטאו (כמובן בחטאים קטנטנים כחוט השערה על פי הדרגות שלהם) כמו אברהם אבינו, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון וכל שאר הגדולים שעיצבו את פני עם ישראל. על כולם יש איזושהי טענה, אך למרות אותה טענה אנו רואים שהם הגיעו למקומות גבוהים יותר מאחרים שלא הייתה עליהם שום טענה. כי מי שהולך למקומות גבוהים עלול ליפול, אך בוודאי שיש לו סיכוי טוב יותר להגיע גבוה ממי שנשאר למטה במקומו ולא מנסה לעלות. למרות שמי שלמטה בוודאי בטוח יותר ממי שעולה, אך אותו ביטחון משאיר אותו באותו המקום. מכל זה נבין את עוצמת הכלי הנפלא הזה הנקרא “תשובה” ונזכור שבכל רגע אנו יכולים לשנות את כל מהלך חיינו ולהוביל עצמנו למקום טוב יותר.

ללא בחירה

צריך לדעת שככל שלאדם יש השפעה גדולה יותר, כך הבחירות שלו פחות אישיות. שהרי בחירה של מלך אינה דומה לבחירה של הדיוט, שאם אדם פשוט בוחר לעשות או לא לעשות משהו מסוים, הוא משפיע רק על עצמו ולפעמים על הסביבה הקרובה מאוד. אך מלך שבוחר אם לעשות או לא לעשות דבר מה, משפיע על עם שלם. לכן ברור שאם מתקבלת החלטה כלשהי בממשלה או שעם מסוים מחליט על מלחמה או על שלום איתנו, זה בוודאי לא סתם בחירה של אדם, אלא מסלול מדוקדק מהשמיים שמוביל לאותו דבר בשביל התכלית הגדולה. הרי אדם לא יכול להשפיע על כל ההיסטוריה ועל עמים שלמים רק בגלל שכך הוא החליט. הדבר מוכרח לצאת מהשמיים ורק מסובבים את הדברים כמו תיאטרון בובות, שייראו כמופעלים על ידי האנשים המשפיעים בעולם. יוצא שישנם דברים מסוימים המוכתבים כבר ומושכים את האדם המשפיע אליהם, כאילו שנוטלים ממנו את הבחירה.

מלך המשיח מגיע דרך צינורות שנראים מאוד לא נקיים. זה התחיל מלוט שבא על בנותיו ומהם יצאו עמון ומואב ומהם רות המואביה (סבתו של דוד) ונעמה העמונית (אשת שלמה). זה המשיך עם מעשה יהודה ותמר שמהם זרע המשיח. זה המשיך עם רות ובועז שהמשיכו את זרע המלוכה, והגיע גם לדוד המלך שהיה עם בת שבע. גם דוד המלך עצמו היה הפחות בין האחים שלו שחשבו אותו לממזר. למי שיתבונן מעט, זה ייראה מאוד מוזר שיש כל כך הרבה מקרים שכלפי חוץ נראים כגילוי עריות וכולם מעבירים מדור לדור את זרע המשיח. נראה שכאילו המשיח הוא חס ושלום ממזר. אלא שיש עניין גדול שמסובבים את כל זה מהשמיים. בת שבע הייתה מיועדת לדוד מהשמיים עוד לפני שבכלל הגיעו לעולם. מהם צריך לצאת זרע המלוכה וכך סובבו את הדברים על מנת שהדבר יתקיים. מעבר לזה, יש עניין גדול שהמשיח יגיע דווקא ממקומות שנראים לא נקיים. ידוע שהברכה שורה בסמוי מן העין, ולכן כדי שלא יהיה קטרוג ושזרע המשיח יהיה מבורך, ישנה הטעיה שמראה כלפי חוץ שהצינור ממש מלוכלך ושאין סיכוי שמלך המשיח יגיע דרכו.

ישנו כלל שאומר שדווקא מתוך ההשפלה והנמיכות, אדם יכול להתרומם ולהתעלות, כפי שנאמר: “מאשפות ירים אביון”. לכן כל גדולי ישראל הפכו לגדולים רק לאחר שהנמיכו והמעיטו מעצמם. לכן התורה ניתנה על הר סיני שהיה הנמוך בין ההרים. לכן דווקא מתוך הייסורים והחושך, אפשר לצמוח למקומות הגבוהים ביותר ולהגיע לאור העליון. מהשמיים סובבו את הדברים כך שאף אחד לא יחשוב שהמשיח הוא סוג של אליל, אלא שמתוך המקומות הנמוכים אפשר לצמוח ולעשות עבודה עצמית שתביא אותנו לדרגות הגבוהות הללו. הבחירה היא לא אישית של דוד המלך, אלא השפעה לכל הדורות, ולכן מלמעלה סובבו את הדברים בצורה כזו.

לזכור מי הוא דוד המלך

ראוי לכל אחד מאיתנו לזכור היטב על מי אנחנו מדברים. ברור לכולנו שדוד המלך לא נמצא בדרגה שלנו כך שנוכל לומר עליו כל מיני דברים זולים ובהמיים. ברור לכולנו שהמשיח הוא לא סתם אדם פשוט שבמקרה הגיע למעמד שלו, אלא כל מעשה שלו משפיע על כל ישראל. ברור לכולנו שאם אכן היה שמץ של אמת בדברים, אף אחד לא היה מעיז לפתוח ספר תהלים, שהרי מי רוצה להתפלל תפילות שחוברו על ידי נואף? אלא שאנחנו מבינים שבוודאי הדברים לא כפשוטם ויש משהו הרבה יותר עמוק מאחורי הדברים. כולנו בתוכנו מבינים את הגדולה של דוד המלך ויודעים שדרכו נוכל לראות ישועות בתפילות העצומות שחיבר לנו, אנו יודעים שהשם יתברך אוהב אותו והוא צינור שיכול לקשר בינינו.

השם יזכה אותנו להתקרב למעלותיו ודרגותיו הגבוהות של דוד המלך. זכותו העצומה תגן עלינו ועל כל ישראל, ונזכה לבואו של המשיח מזרעו במהרה בימינו אמן.

Print Friendly, PDF & Email

הצטרף לדיון

11 תגובות

 1. חזק וברוך נהנתי מכל פיסקה ופיסקה מנוסח יפה טהור ונקי יחזקו ידך אמן ואמן המשך כך.

 2. מאוד נהניתי ויישר כוח!
  אבל לא תירצת- איך זה לא ניאוף.. מהפשט כביכול זה נראה כך. ועוד אחרי כן שנשא את בת שבע

  1. שלום עמית ותודה רבה,
   כפי שצוין, הלוחמים במלחמות דוד היו נותנים גט לנשיהם לפני היציאה למלחמה, כך שאוריה נתן גט לבת שבע ולא היה נשוי לה באותו הזמן.

   כל טוב, שפע והצלחה!

   1. גם אם בת שבע גרושה הייתה
    עדיין הייתה פה בעילה והוראה של דוד לאוריה לחזור לבת שבע .

    לא פשוט.

    1. אם אתה מתכוון להחזרת גרושה, אז האיסור הוא רק אם היא נישאה למישהו אחר. אם נבעלה למישהו אחר לאחר שהתגרשה, ולאחר מכן בעלה רוצה לחזור לקחתה, אין בזה איסור.

 3. מאמר ידוע ללא חידוש .
  לצערי נפלת באותו הבור שנפלו כולם.

  בל נשכח שבית מדרשו של ר יוחנן ור יהודה הנשיא באו מבית דוד .הם יהפכו עולמות כדי להלבין את דוד ..וכל עניין הגט הוא הזוי כשלעצמו ..ואתה יודע את זה.

  צר לי שלא נותנים למחשבת לפרוח ומסרסים אותה .
  משה חטא אהרון חטא דןד חטא .
  אלה הם גיבורי המקרא שלנו והיופי שלהם זה ב חטאם והכרתם בחטא .
  אחרת מה הם שונים מהאל יתברך ?

  1. אותו ה״בור״ שנפלו בו כולם הוא עצם היהדות. זה מה שעבר מאב לבן ומרב לתלמיד. אם אנו מהרהרים חס ושלום על הגמרא ולא מאמינים באמיתותה, אז לכל השאר גם אין בסיס. כל הבסיס של האמונה היהודית עומד על התורה שכוללת את התורה שבעל פה, ואם אתה לא מאמין בתורה שבעל פה (בגמרא שאומרת את הדברים במפורש), אז אין בסיס לשום דבר אחר גם. כי אם זה שקר, אז גם כל השאר יכול להיות חס ושלום שקר. אלא מובן שהכל אמת.

    1. בוודאי שהיה בזה שמץ של חטא, שהרי נתן הנביא הוכיח אותו עם משל כבשת הרש, וגם דוד המלך עצמו כתב מזמור על כך בתהלים שהוא אומר להשם שהוא חטא. אלא שכל זה לפי הדרגות שלו. דוד המלך היה אדמוני, להבדיל כפי שמוזכר בעשו, בעל תאווה, משיכה לדם, לרצח וכו’. ועם כל זה פעל כדי להתגבר על היצרים, ולכן הגיע למדרגה שהגיע. אדם פשוט שהיה מקבל יצר כמו שלו היה עושה עבירות איומות בלי סוף. לכן צריך להבין שאי אפשר לדון אותו מתוך התפיסה שלנו. זה כמו שהיום אין יצר לעבודה זרה וחושבים שזה משחק ילדים. אבל פעם שהיה זה היה לא פשוט בכלל. יותר ממה שמתאווים היום לעריות. אין בזה היגיון, זה יצר שניתן באדם. לכן אי אפשר לשפוט מתוך הדעה האישית שלנו, אלא צריך לקחת את מה שהכתוב עצמו אומר, וידוע שהשם יתברך משבח את דוד מאוד ואותו “חטא” שאנו תופסים כמשהו עצום, הוא דבר פעוט ערך ביחס לכל הניסיונות שעמד בהם, והלוואי על כולנו שנגיע לדרגה שלו והנפילה שלנו תהיה רק בדבר כזה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

צור קשר | הלכות מתחלפות לבעלי אתרים | ספר חינם להורדה