בע"ה נעשה ונצליח. היום י״ז בתשרי ה׳תש״פ

להיטהר לפני עבודת הקודש – פרשת פקודי

מאת רוני פיזנטי | כ״ד באדר א׳ ה׳תשע״ד |

לכל יהודי יש את המקום המסוים בו הוא נמצא ואת עבודת הקודש האישית שלו שאותה הוא צריך לבצע. כל אדם בהתאם ליכולות שלו מקיים את המצוות שהוא יכול לקיים ומשתדל להתקרב לקדוש ברוך הוא מתוך הדרך האישית שלו. אבל צריך לדעת שמלבד ההתקדמות שכל אחד מאיתנו עושה, צריך גם ליצור את האוירה המתאימה כך שההתקדמות שלנו תועיל בצורה טובה יותר.

אמנם ללמוד תורה ולקיים מצוות זה תמיד מועיל ומקרב, אבל כדי לזכות להתקרב עוד יותר לקדוש ברוך הוא, אנו צריכים לזכך את אותו לימוד ואת אותן מצוות שאנו מקיימים. הזיכוך נעשה כדי שניבדל מאותם שעושים מצוות כדרך אגב, ללא כוונה והכנה מוקדמת. לפעמים אנו מקיימים מצוות מתוך שנוח לנו לקיים אותן, למרות שאין לנו חיבור אמיתי לאותן מצוות. מתוך אותו זיכוך שאנו עושים, אנו מטהרים יותר את הכוונה שלנו שאותן מצוות שאנו מקיימים יהיו יותר לשם שמיים.

פרשת פקודי מספרת לנו על בניית המשכן. התורה מצווה לרחוץ לפני הכניסה אל הקודש: ״בבואם אל אוהל מועד ובקרבתם אל המזבח ירחצו״ (שמות מ׳, פסוק לב׳). מתוך הרעיון של הפסוק, אפשר ללמוד ולהגיע לתובנות נפלאות בקשר לכל עבודת הקודש שכל יהודי פשוט עושה.

לפני שאנו נכנסים לעשות עבודה פנימית של התקדמות והתקרבות, ראוי להתנקות ולהיטהר מהדברים המזיקים שמרחיקים אותנו. ידוע המושג של טובל ושרץ בידו, שאם אדם יטבול כדי להיטהר בזמן שהוא מחזיק שרץ, הטבילה לא עלתה לו, שהרי איך הוא יכול להיטהר אם בזמן ההיטהרות הוא אוחז בדבר שמטמא אותו? לכן ראוי לכל יהודי להשתדל ככל שאפשר להתנקות מדברים מזיקים, מחטאים ועוונות, ממחשבות זרות ורעות ומכל דבר שעלול להרחיק אותנו. כי מה שווה להתאמץ לעשות עבודה פנימית ולהתקרב, אם באותו רגע אנו אוחזים בדברים שמטמאים אותנו ומרחיקים אותנו?

לא פעם האדם מקבל חיזוקים להתקדם ולעשות עבודה עצמית, ואז מחפש מה לקבל על עצמו. צריך להבין שלרוב יהיה כדאי להשקיע תחילה בהפחתת העבירות והשקעה בניקיון עצמי. שהרי מה זה שווה שאדם מקבל על עצמו לקרוא כל יום תהלים ולהתפלל במנין, בזמן שהוא כל כולו מלא בעבירות וחטאים? אמנם בוודאי שהקבלות הטובות חשובות ומועילות, אבל הרבה יותר יועיל להתנתק מהעבירות תחילה.

בצורה דמיונית, אם אדם ילך לישון לכמה שנים, אז אמנם הוא לא יזכה לקיים מצוות רבות, אבל עם זאת הוא יזכה להתנתק מחטאים רבים. תארו לכם כמה לשון הרע יימנע, כמה שבתות הוא לא יחלל וכמה עוונות וחטאים יימנעו. האדם אוהב להרגיש שהוא פועל ולכן יעדיף לעשות קידוש בשבת וללכת לבית הכנסת כדי להרגיש רוחניות, אבל אז הוא יחלל שבת בלי הפסקה ולא ישים לב שהוא הלך אחורה יותר ממה שהתקדם. מה הטעם להתפלל בשבת אם אנו נוסעים לבית הכנסת ברכב תוך חילול שבת גמור? הרבה יותר עדיף לא להתפלל כלל אם זה ימנע מאיתנו לחלל שבת לשם כך.

לפני שאנחנו מתקדמים בעבודה הרוחנית שלנו, כדאי לבדוק את עצמנו תחילה. האם התנקינו מהעבר שלנו? האם טיהרנו את עצמנו כך שתהיה לנו סיעתא דשמייא להתקדם עוד יותר? האם עזבנו את העבירות והחטאים? כמובן שאין הכוונה לעצור בהתקדמות שלנו ולא לקיים שום מצווה עד שנתנקה מעבירות, כי ברור שכל מצווה מועילה. רק שאם יש לנו אפשרות לבחור כיצד לחלק את הכוח והמשאבים שלנו להתקדמות הרוחנית שלנו, יהיה עדיף להשקיע יותר בניקיון והיטהרות.

להתפלל למשל זה דבר נפלא. אבל תפילה זכה של אדם נקי מעבירות היא בוודאי לא אותה תפילה כמו של אדם מלא בחטאים ומחשבות כפירה. אז ברור שתפילה היא דבר נפלא ומבורך בכל מקרה, אבל תארו לכם איך אותו אדם יכול להתעלות אם ישקיע בלהתנתק מעבירות ואז יתפלל. אותה תפילה תהיה שווה הרבה יותר.

ברור שאין הכוונה לחכות עד שנמחק את כל העבירות, שהתהליך הוא ארוך מאוד. אלא שכאשר בשמיים רואים שהאדם מנסה להיטהר, מסייעים לו מהשמיים. אם אדם יחליט להתנתק מהעבירות שבידו, אז גם אם רק התחיל את התהליך ועוד לא התקדם הרבה, כבר עכשיו התפילה שלו תתקבל בצורה שונה לגמרי ויהיה לו הרבה סיוע מהשמיים בדרך.

להישמר מכוחות חיצוניים

צריך לדעת שהגבול בין צד הקדושה לבין צד הטומאה הוא דק מאוד. בלעם הרשע היה בדרגה של משה רבינו, הוא היה גדול הנביאים שקמו באומות העולם ודיבר עם השם יתברך. ההבדל ביניהם היה שמשה רבינו קידש את עצמו, בעוד שבלעם הרשע טימא עצמו. אותם כוחות שעזרו למשה רבינו להתעלות הן הכוחות שהפילו את בלעם אל התחתית. עד היום יש מיסטיקנים שונים העוסקים ב״רוחניות״ בלי לטהר עצמם תחילה, ויוצא שכל הכוח שלהם מגיע מתוך כוחות חיצוניים ולא כוחות של קדושה. אנשים פונים אליהם לפתוח את המזל או לסלק כוחות מעכבים, אבל הם לא מבינים שהם רק מזיקים לעצמם ולמזל שלהם בכך. אלו כוחות הרסניים שעלולים להחריב את חייו של האדם.

אם למשל אדם ילמד תורה בשירותים חס ושלום, הוא ייקח את כל האנרגיה העצומה שטמונה במה שלמד ויעביר את הכל אל הקליפות והסטרא אחרא. הוא כאילו תוקע לעצמו סכין. כמו כלי חזק ובעל עצמה שאפשר לבנות איתו דברים חשובים וטובים או שאפשר חס ושלום להחריב איתו עולמות. אז נכון שיש מצווה חשובה של לימוד התורה, אבל צריך לדעת כיצד לטהר את עצמנו לפני שמתחילים ללמוד. לכן חשוב ללכת למקום ראוי, לעשות נטילת ידיים, לברך בבוקר את ברכות התורה, להתפלל להצלחת הלימוד וכו׳. כך אנו יכולים להפוך את לימוד התורה לשם שמיים. לוקחים את כל הכוחות העצומים ומעלים אותם אל הקודש.

אדם צריך לדעת שהעשיה היא אמנם חשובה, אבל העיקר זה כיצד עושים. אדם שהולך להתפלל צריך לבדוק עצמו תחילה, האם הוא טיהר עצמו ממחשבות זרות שמפריעות בתפילה? האם הגוף שלו נקי? האם יישב דעתו והתכונן לתפילה כך שתוכל להתקבל ברצון לפני השם יתברך? אדם שהולך להתפלל במנין עושה מצווה חשובה, אבל לפני כן הוא צריך לבדוק עצמו האם הוא הולך לדבר בזמן התפילה? האם הוא יכעס על הציבור סביבו ויביא למחלוקת? האם ידבר בטלפון ויזלזל בכבוד בית הכנסת? אם כן, אז הרבה יותר עדיף שאותו אדם יתפלל יחיד לבדו בביתו מאשר שיגרום נזק חמור לעצמו ולסביבתו.

ראוי לכל אדם לבדוק עצמו בכל עשייה של עבודת קודש בחייו. לבחון את הפרטים הקטנים ולראות אם זכינו להיטהר לפני שאנו עולים בקודש. לא לחינם אסור להיכנס לשטח הר הבית (גם בימינו), שהרי כדי להיכנס למקום כל כך עוצמתי אנו מוכרחים לטהר את עצמנו תחילה. אי אפשר לעבוד עבודת קודש בלי הכנה מוקדמת.

כמובן שכל מקרה צריך להיבחן לגופו, שהרי לא כל האנשים שווים וכל אדם נמצא במקום אחר. אם למשל כולם כעת יפסיקו להתפלל במנין מתוך חששות שהם אינם ראויים מספיק אז בוודאי שלא נתקדם לשום מקום. אי אפשר לצפות שכולם יהיו קדושים וטהורים ובוודאי שאי אפשר להזניח את כל המצוות שיחכו לנו עד שנטהר את עצמנו. אבל בכל אופן אנו מוכרחים להתחיל את התהליך של הטהרה. בהחלט כדאי לחשוב על העבודה הפנימית שאנו עושים ולוודא שלא שכחנו חלקים טמאים שנאחזים בעבודת הקודש שלנו. חשוב לנסות להתרחק ככל שניתן מעבירות וחטאים ולנסות לטהר עצמנו כמה שאפשר.

השם יתברך יזכה אותנו להתעלות בעבודת הקודש הפנימית מתוך קדושה וטהרה, יטהר אותנו לעבודתו ויהיו כל מעשינו לשם שמיים, ויביא לנו אפר פרה אדומה שיטהר אותנו להיכנס לבית המקדש שיבנה ממש עכשיו אמן.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

צור קשר | הלכות מתחלפות לבעלי אתרים | ספר חינם להורדה