בע"ה נעשה ונצליח. היום ט״ז בתשרי ה׳תש״פ

למחות את הספק – פורים ופרשת זכור

מאת רוני פיזנטי | ח׳ באדר ה׳תשע״ז | | |

ידוע שהקליפה הגדולה ביותר בעולם היא עמלק. ובזה תלוי כל תיקון העולם, שעמלק הוא כביכול האויב הגדול ביותר של השם יתברך ורק ברגע שיימחה זכר עמלק, אז תוכל לבוא הגאולה. ששמו של הקדוש ברוך הוא כביכול לא שלם כל עוד ועמלק נמצא בעולם ורק ברגע שיימחה מהעולם אז הכל יבוא לתיקונו. וזוהי גם הכוונה של יהא שמיה רבה שעונים בקדיש, שאנו מתפללים שיהיה שמו הגדול של השם יתברך מבורך ושם מתכוונים שתמחה קליפת עמלק מהעולם.

אבל לכאורה צריך להבין מדוע בזה תלוי כל תיקון העולם? מדוע שמו של הקדוש ברוך הוא אינו שלם כשעמלק בעולם? ובכלל איך יתכן שיש לקדוש ברוך הוא אויבים? שהרי הוא ברא את הכל והוא מחייה את הכל, אז הוא יכול פשוט להפסיק לתת לו חיות והוא יתבטל מהעולם ברגע אחד. אז מדוע השם לא מבטל אותו וכך מביא את כל העולם לתיקונו?

רבותינו דורשים שעמלק בגימטריה זה ספק. אבל זו בוודאי לא סתם גימטריה מזדמנת שיצאה להם. כי הקליפה המוחשית הגדולה ביותר בעולם היא הספק. שכל הפחד, העצבות, הכעס וכל שאר הרגשות השליליים והדברים הלא טובים בעולם נובעים אך ורק מהספק. אנשים עצובים ופוחדים רק מתוך חוסר ודאות. שאדם לא יודע מה יקרה, פוחד מהלא נוגע, הוא חושב שאולי דברים יכלו להיראות אחרת, הוא מסתפק אם עשה את הבחירה הנכונה, חושב שאם רק היה קורה כך וכך אז היה טוב יותר וכו’.

לפעמים האדם מגיע למקומות לא בטוחים שכבר לא אכפת לו אם יהיה טוב או לא, רק שיצא מהספק. אדם שמחכה הרבה זמן לתשובה כלשהי יכול להשתגע מהספקות שעוברים לו בראש. לא אכפת לו כבר אם כן או לא, אם אסור או מותר, רק שכבר יחליטו ולא ימשיכו להתלבט בין הספקות. הספק הוא האויב הגדול ביותר של האדם.

אם אדם היה יודע בוודאות שכך מוכרח להיות ואין שום אפשרות אחרת, הוא לא היה מצטער כלל ולא היה פוחד משום דבר. אילו היה רואה את התמונה הגדולה מלמעלה ומבין איך כל ניסיונות החיים מרכיבים תמונה ענקית, שלמה ויפהפייה, אז בוודאי שלא היה דואג כלל והיה רק שמח.

אלא שהאדם מלא חרטות, כי תמיד הוא חושב שיכול היה להיות לו טוב יותר. שבנסיבות אחרות או תנאים שונים הכל היה מושלם, אבל רק שיש דברים קטנים שמעכבים. יכול להיות לו הכל, אבל הוא עסוק לחשוב שאולי היה יכול להיות לו יותר. ואז אדם הופך לעצוב, דואג, מוטרד ומלא בספקות.

וצריך לדעת שבתחילה האדם הראשון נברא כולו טוב. הרע היה חיצוני, הוא היה בנחש בלבד. בהתחלה לא היו כלל ספיקות. הכל היה ברור, מה טוב ומה רע. אלא שלאחר הקלקול, קליפת הנחש התערבבה באדם וכך הטוב והרע התערבבו. לכן מאז בכל רע יש גם מעט טוב ובכל טוב יש גם מעט רע, והכל מלא בספיקות וחוסר בהירות.

ובאמת עמלק הופיע בדיוק כאשר בני ישראל היו בדרך לשיא האמונה לאחר יציאת מצרים. ממש כשהיו יכולים להגיע לדרגות עצומות ולהביא לתיקון העולם ולגאולה השלמה, אז הגיע עמלק. כך בעצם הגאולה נפסקה באמצע ולא הושלמה לגמרי.

התורה בפרשת בשלח מספרת שהם נלחמו ברפידים, ופירשו רבותינו שרפו ידיהם, כלומר הם נרפו באמונה. הם התלוננו על משה ואז בא עמלק, כי כאשר נרפים באמונה, אז בא עמלק ומתחילים לעלות המון ספקות. ואז היה צורך להילחם באותם ספקות, אז הם נלחמו בעמלק, אבל זו היתה מלחמה רוחנית. משה היה צריך להרים את ידו כדי שינצחו, להרים את היד לאבינו שבשמיים, ליד המכוונת מלמעלה. ואז ידיו היו אמונה עד בוא השמש, כי מוכרחים לשמור על אמונה עד שתתגלה האמת ויתבררו כל הספקות. וכך הם הצליחו להביס את עמלק.

ולכן בזה תלוי כל תיקון העולם. כי העולם נברא כדי שנעשה להשם יתברך דירה בתחתונים. כדי שנהנה מזיו שכינתו של הקדוש ברוך הוא. אלא שכאשר יש ספקות באמונה, אז אין גילוי שכינה אלא הסתר פנים. ולכן יש מעלה גדולה לעשות קידוש השם, שכך מגלים את השכינה בעולם ומעלימים את הספקות. מתוך שאנו מעלימים את הספקות אנו בעצם מגלים את אור השם יתברך בעולם.

אחת הדרכים החשובות לקידוש השם היא לומר קדיש במניין. ולכן בדיוק שם יש עניין לכוון על מחיית עמלק, כי כאשר יימחו כל הספקות, אז ממילא יהיה גילוי אור השם בעולם, ואז שמו יהיה שלם וכל העולם יבוא לתיקונו. תכלית העולם תתקיים, שנמליך את השם יתברך עלינו וכך נוכל ליהנות מזיו שכינתו.

אלא שהעבודה הזו מוטלת עלינו. השם יתברך יכול בקלות לחסל את עמלק ולהביא לתיקון העולם, אבל זו לא המטרה. המטרה היא שאנחנו אלו שנמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. שאנחנו נעשה השתדלות כדי להתקרב להשם יתברך. שאנחנו נסיר את כל הספקות ונגלה את אור השם יתברך בעולם. שנבין שהכול מושלם בדיוק כפי שהוא ולא צריך לשנות שום דבר מלבד התפיסה שלנו.

כי באמת הכל מצוין, כל הרע הוא בעצם טוב והכל פועל במסלול מדויק של השגחה פרטית. כל אדם נמצא ברגע זה ממש במקום הטוב ביותר בשבילו. אלא שיש ספקות, שאדם חושב שאולי הוא סטה ממסלול ההשגחה הפרטית, שאולי חס ושלום התבלבלו בשמיים וטעו בקשר לפרטי החיים שלו. אותו ספק מגיע מקליפת עמלק, שמראה לנו שחס ושלום אין השגחה פרטית והכל במקרה.

לכן בפרשת זכור נאמר אשר קרךבדרך, לשון מקרה. כי כשחושבים שהכול במקרה, זה אומר שאין השגחה פרטית ואז ממילא יש הסתר פנים ולא מצליחים לראות את הקדוש ברוך הוא. כשחושבים שדברים מתרחשים במקרה, אז צצים להם כל הספקות.

וזה מה שניסה המן שהיה מזרע עמלק לעשות. להסתיר את ההשגחה הפרטית מהעולם. להראות שהכול במקרה. וכך כל סיפור המגילה מורכב מצירופי מקרים מופלאים בהסתרה גדולה. אבל התפקיד שלנו הוא לקרוא את מגילת אסתר, שהיא מגלה את ההסתר, וכך אנו מסירים את קליפת עמלק ומגיעים לגילויים גדולים. לכן סמכו את קריאת פרשת זכור לפורים, כי מצוות הפורים הם התיקון לעיוות הגדול שגורמת לו קליפת עמלק.

וכך גם שאר מצוות הפורים עוזרות לגילוי השכינה בעולם. אנו נותנים מתנות לאביונים כדי להראות את ההשגחה בעולם. כי אם אין השגחה בעולם, אז למה שאדם שפוי ייתן לאדם אחר כסף? אלא שמתוך גילוי ההשגחה, אדם יודע שהכסף לא באמת שלו, אלא ניתן לו משמיים. הוא מבין שכאשר הוא נותן לאביונים אז הוא עושה צדקה, שעל פי הצדק אותו כסף שייך לאביון בהשגחה פרטית והוא רק שליח לבצע את הדבר בפועל. כך הוא מבין שאין מקריות כלל אלא הכל מכוון.

אנו שולחים משלוחי מנות כדי להרבות אהבה ואחווה. כדי לצאת ידי חובה אנו מוכרחים ליידע את האדם המקבל שאנחנו שלחנו לו. בניגוד לצדקה בסתר שזוהי המעלה הגדולה ביותר, כאן בפורים אדם שנתן בסתר לא יצא ידי חובה של משלוח מנות. כי בפורים אנו מגלים את ההסתר שמצוי בינינו.

גם עורכים סעודה ושותים עד דלא ידע, וכידוע נכנס יין יצא סוד, ואז שוב ההסתר מתגלה. כי היין מבליט את מה שנמצא בתוך האדם ללא משחקים ושקרים. האמת מתגלה. אם האדם צדיק, הוא מוציא דברי תורה שלא שמעתן אוזן. ואם הוא רשע, הוא ינבל את הפה ויוציא שטויות ודברי הבל. אך בכל אחד מהמקרים מתבצע בירור פנימי. שהתפקיד שלנו הוא לברר את הטוב מהרע, וכאשר אנו בהסתרה וספקות, אז הם מעורבבים היטב, אך כאשר שותים יין, הם מתבררים והאמת יוצאת לאור לטוב ולרע.

ובאמת שיש בזה עניין גדול, שמאז חטא אדם הראשון התפקיד שלנו הוא לברר את הטוב והרע שהתערבבו זה בזה. לקחת את הטוב ולזרוק את הקליפה. אלא שישנם דברים שבאפשרותנו לברר, אך ישנם כאלו שאין לנו את הכוח לברר אותם. כמו למשל חיות טמאות שלא הותרו לנו באכילה, שאם אדם יאכל אותן, לא רק שלא יפריד את הטוב מהרע, אלא שיערבב אותם חזק יותר.

אבל יש צד שבו גם חיות טמאות יכולות להתברר. שאם אדם היה בין הקליפות ולא ידע מה הוא עושה, ואז אכל חיות טמאות, ולאחר זמן מה הוא זכה והגיע לדרגה עצומה של חזרה בתשובה מאהבה. אז כל העבירות נהפכות לו לזכויות, וזה כולל כמובן גם את כל הטומאה שאכל. ואז יוצא שהצליח לתקן מה שאף אחד לא יכול לתקן, קליפות קשות שאין אפשרות לברר אותן. אם היה אוכל דברים טמאים מתוך מודעות, אז הוא לא יכול היה לתקן ולא היו מאפשרים לו לעשות תשובה. אבל מתוך חוסר מודעות, אדם יכול לחזור בתשובה כשיתפקח.

ואולי זה העניין של עד דלא ידע שמרומז בשער הכוונות בעניין פורים, שצריך לשתות עד שיאמר ברוך המן. שבוודאי גם בקליפת המן יש איזשהו ניצוץ קדוש שמחייה אותו, כי ללא ניצוץ קדושה אלוקי אין שום חיות, אלא שאין לנו שום אפשרות לברר את הניצוץ הזה מתוך הקליפה הקשה שלו. אם האדם יאמר על המן שהוא ברוך, הוא יגרום לנזק וקלקול ויחזק את הקליפה הקשה שלו עוד יותר, אבל כאשר הוא לא נמצא בהכרה ואומר את זה, אז יש לו אפשרות להגיע לאותו ניצוץ.

כך יוצא שלאחר מכן כאשר הוא מתפקח וחוזר לעצמו, הוא יכול להעלות את אותו ניצוץ לשורשו. ואז כאשר אותו ניצוץ של קדושה יוצא מעמלק, אז לא נשארת בו שום חיות ואז ממילא הוא נמחה מהעולם. וכך אנו מקיימים את מחיית עמלק, מביאים לגילוי השכינה, מסלקים את הספקות ומביאים לתיקון העולם.

ובאמת יש מעלה מיוחדת בפורים שדווקא מתוך ההסתר צריך להגיע לגילוי. דווקא מתוך הסתר פנים של השם יתברך מגיעים לנס הגדול וההשגחה הפרטית המופלאה במגילה. דווקא מתוך שמתחפשים ומסתתרים מביאים לגילוי האור הגדול. מתוך שלא יודעים מרוב שכרות, מגיעים לסודות שיוצאים.

כך מתבררים להם כל הספקות וכך מגלים את ההסתר ורואים את ההשגחה הפרטית. מתוך כל זה מבטלים את קליפת עמלק. ממילא מבינים שרק השם יתברך שולט בעולם וכך מביאים לתיקון העולם, שיהיה השם יתברך מלך על כל הארץ, שהוא אחד ושמו אחד. כי כשאין את הקליפה של הספקות, אז כולם יודעים שהוא שולט והוא המלך, ואז כולם ממליכים אותו עליהם והגאולה מגיעה בשלמות. השם יתברך יזכה אותנו להסיר את כל הספקות ולהביא לתיקון השלם ולגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

צור קשר | הלכות מתחלפות לבעלי אתרים | ספר חינם להורדה