בע"ה נעשה ונצליח. היום כ״ג בתשרי ה׳תש״פ

נשמת כל חי – סגולה בדוקה

מאת רוני פיזנטי | ט׳ במרחשון ה׳תשע״ה |

נשמת כל חי זוהי אחת הסגולות הידועות והעצומות שיש לעם ישראל כדי לצאת מכל צרה שהיא. מעלת אמירת “נשמת כל חי” היא גדולה ביותר וגדולי הדורות דיברו רבות בשבחה. מומלץ ביותר לשמור את העצה הזו לכל צרה שלא תבוא.

מה זה נשמת כל חי?

נשמת כל חי זוהי תפילה קצרה שבה אנו משבחים את הקדוש ברוך הוא ובעיקר מודים לו על כל מה שעשה בשבילנו. התפילה הזו נמצאת בכל הסידורים בתפילת שחרית של שבת בסוף פסוקי דזמרה (לאחר שירת הים) ולפני “ברכו” שלפני קריאת שמע. בשחרית של שבת אנחנו קוראים את נוסח נשמת כל חי במלואו, אבל כאשר אנו רוצים לקרוא נשמת כל חי מרצוננו שלא כחלק מתפילת שחרית של שבת אסור לקרוא את הברכה שבסופה (כלומר לא אומרים “ברוך אתה השם” שלא להזכיר את שם השם לבטלה).

צריך לדעת שאמירת תודה לקדוש ברוך הוא זה דבר עצום שעושה נפלאות בעולם. מתוך שאנו אומרים תודה אנו מתחברים לעולמות עליונים ופותחים לעצמנו מקום לסיוע גדול מהשמיים. כאשר אנו מודים ומשבחים לקדוש ברוך הוא, זה מביא להתעוררות עליונה שמסוגלת להוריד שפע רב. כמו אדם שירצה לתת מתנות למי שמודה לו ומשבח אותו, שזה אומר שהוא מעריך את מה שהוא מקבל. נרצה לתת למי שמעריך את הדברים ולא למי שמזלזל וכפוי טובה.

כאשר אנו מודים על מה שיש לנו אנו מביעים הערכה ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו עוד. הרי מה הטעם לתת למישהו שאינו מעריך את מה שהוא מקבל? תארו לכם ילד קטן שמקבל סוכריה ורוטן לאחר מכן. אחר כך נותנים לו שוקולד והוא כועס למה הבאנו לו דווקא שוקולד מסוג כזה ולא אחר. אחר כך ניתן לו עוד ממתק יקר והוא יהיה עצוב ויאמר לנו שכל הממתקים האלו לא שווים כלום. בוודאי שבאיזשהו שלב נפסיק לתת לו דברים וניתן לו להתמודד לבד. אולי אפילו נלמד אותו איזה לקח קטן כך שילמד להעריך דברים. אבל תארו לכם לעומת זאת ילד קטן שמקבל מאיתנו סוכריה ופניו מאירות משמחה. תארו לכם שמרוב הרגשה טובה אתם נותנים לו עוד אחת והוא לא מפסיק להודות ולשבח. זה רק עושה לנו חשק ללכת לקנות לו חנות שלמה של ממתקים.

הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחת מאיתנו עולם ומלואו. הוא מעניק לנו את חיינו במתנה, נותן לנו אויר לנשימה, מים לשתיה, מזון לאכילה, בריאות, משפחה, בית, פרנסה וכו’. אז נכון שלאחד יש יותר ולאחר יש פחות, אבל כל זה רק מתוך מתנת חינם למרות שלא מגיע לנו כלום. זה כמו שמישהו ברחוב ייתן לנו אלף ש”ח במתנה, האם יעלה על דעתנו להתלונן אליו מדוע רק אלף? למה לאדם שעבר מקודם נתת אלפיים? הרי זה טיפשי לגמרי. אם הוא נותן לנו מתנה מתוך טוב ליבו למרות שלא מגיע לנו, אז בוודאי שאין לנו שום זכות להתלונן ולכן מובן שאנו מוכרחים להודות לו על כל דבר שהוא נותן לנו.

אמנם הקדוש ברוך הוא אינו פועל כמו בשר ודם, והוא בוודאי לא צריך את התודה שלנו או השבחים. הוא לא נעלב אם לא אומרים לו תודה והוא לא רודף כבוד שזקוק לשבחים. אבל הקדוש ברוך הוא פועל בשבילנו ורוצה בטובתנו. לכן מובן שאדם שאינו מעריך דברים צריך חינוך לטובתו. אדם רוטן משפיע על עצמו אנרגיות שליליות שמסוגלות להרוס. אדם בעל הכרת הטוב לעומת זאת משנה את כל תפיסת העולם שלו. כאשר הוא מעריך דברים הוא הופך לכלי שראוי לקבלת שפע. כאשר הוא אומר תודה הוא מזמן לעצמו שפע נוסף. כאשר הוא משבח את הבורא הוא מחזק את האמונה ביכולות של השם יתברך שיעזור לו. הכרת הטוב של האדם מביאה אותו להיות שמח יותר בחלקו, להסתכל על הצד הטוב של החיים ולהשפיע טוב לעצמו ולכל העולם.

כל זה לעניין אמירת שבח והודיה בכלליות. אולם אמירת “נשמת כל חי” היא גדולה אפילו יותר, שכן השבחים וההודאות המתוארים שם הם נשגבים ביותר. כבר בזמן הגמרא דברו על אמירת נשמת כל חי (מסכת פסחים קיח. כחלק מאמירת ההגדה). זוהי תפילה עצומה שנכתבה עוד בימי התנאים עם סודות עצומים בתוכה. אלא שכמובן כמו בכל דבר, אם אדם סתם יקרא את מה שכתוב בלי להבין מה הוא אומר, אז ספק כמה זה יועיל. הרי כל מתפללי בית הכנסת קוראים את התפילה הזו בכל שבת ולכאורה לא ראינו דברים על טבעיים יוצאי דופן שמתרחשים בכל שבת לכל מי שמתפלל. אלא שאם אדם יקרא נשמת כל חי מתוך כוונה והתחברות לדברים, אז בוודאי שזה יועיל. ככל שאדם יתבונן יותר בדברים, יבין ויתכוון יותר למה שכתוב, כך הוא יזכה לראות ישועות גדולות ונפלאות.

סגולת אמירת נשמת כל חי

רבינו יוסף חיים כתב בספרו “בן איש חי” (שנה ב’, פרשת תולדות, הלכה ג’) ששבח נשמת כל חי הוא יקר ומעולה מאוד. הוא מביא שם את הסגולה, שאם אדם נמצא בכל צרה שהיא, שיקבל על עצמו לומר אחר הצלתו “נשמת כל חי” ויועיל לו. כך כתוב בשם רבי יהודה החסיד.

ובאמת ישנם יהודים רבים שנהגו כך, וקיבלו על עצמם לומר נשמת כל חי לאחר הצלתם וכך ראו ישועות גדולות. המנהג הוא לערוך סעודה בפני עשרה (אם יש גם עניים ותלמידי חכמים בסעודה אז כמובן שעדיף יותר) ואז לומר “נשמת כל חי” בניגון ובכוונה מתוך הודאה להשם יתברך. אבל זה לא מעכב ואפשר רק לומר נשמת כל חי אם שאר הדברים לא מסתדרים. יש מנהגים שונים כמו לתת צדקה לפני הסעודה וכו’, אבל העיקר הוא אמירת נשמת כל חי בכוונה אמיתית ולכן אולי באים כל הדברים שמסביב, כדי לפתוח את הלב והכוונה בעשיית מצוות שונות ובכך להתחבר לדברים.

כאשר אדם מקבל על עצמו לומר נשמת כל חי, כדאי לומר שהוא מקבל על עצמו בלי נדר. עוון נדרים הוא חמור ביותר וכך אם נשכח או שאפילו לא נדקדק בפרטים של מה שקיבלנו על עצמנו בנדר במלואם, אנו עלולים להזיק לעצמנו הרבה יותר ממה שנועיל. אף אחד לא יודע מה יהיה מחר ולכן כדאי להתרגל שכל קבלה טובה שאנו לוקחים על עצמנו תהיה בלי נדר, כך שלא נכשיל את עצמנו.

המעלה הזו של אמירת נשמת כל חי והסגולה הנפלאה שהבאנו הביאו למנהג יפה ביום הושענא רבה (שאז החיתום הסופי לאחר יום הכיפורים ואז נשלחים הפתקים וגזר הדין מתחיל להתבצע) לפתוח את ארון הקודש לאחר תפילת מוסף ולומר נשמת כל חי. לאחר מכן אנו מקבלים על עצמנו בלי נדר לומר נשמת כל חי גם בשנה הבאה. כך אנו מנסים לזכות להינצל מהדין ולהגיע לשנה הבאה לשלום.

מאוד מומלץ לכל יהודי להודות להשם יתברך ולומר מדי פעם נשמת כל חי בכוונה, ובפרט כמובן בתפילת שחרית של שבת שם תיקנו לומר זאת כחלק מהתפילה. יש עניין גדול להתבונן במלים, במשמעות העמוקה של הדברים, לפתוח את הלב ולומר את הדברים בכוונה, ואז בוודאי שהדברים יועילו ביותר.

תפילת נשמת כל חי – הנוסח

נוסח תפילת נשמת כל חי נמצא כאמור בסידורים בתפילת שחרית של שבת, ורק צריך להקפיד לא לומר את הברכה שבסוף (לא לומר את שם השם שב”ברוך אתה השם מלך גדול ומהולל…”). למי שיותר נוח לקרוא מול המחשב, אז צירפנו קישורים לכמה אתרים שמכילים את הנוסחים השונים לפי העדות השונות (עדות המזרח, אשכנז, ספרד, תימן).

השם יתברך יזכה את כולנו לומר לו שבח והודיה ולזכות לראות ישועות גדולות בחיינו, כל אחד לפי צרכו ומבוקשו לטובה ולברכה.

Print Friendly, PDF & Email

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

צור קשר | הלכות מתחלפות לבעלי אתרים | ספר חינם להורדה