מצות עשה ליראה מן המקדש שנאמר ומקדשי תיראו ולא מן המקדש אתה ירא אלא ממי שצוה על יראתו

משנה תורה להרמב"ם, הלכות בית הבחירה, פרק ז', הלכה א'

הלכות מתחלפות באדיבות אמונה
לחץ כדי להוסיף לאתרך