פעמים בכל יום קוראין ק"ש בערב ובבקר שנאמר ובשכבך ובקומך בשעה שדרך בני אדם שוכבין וזה הוא לילה ובשעה שדרך בני אדם עומדין וזה הוא יום.

משנה תורה להרמב"ם, הלכות קריאת שמע, פרק א', הלכה א'

הלכות מתחלפות באדיבות אמונה
לחץ כדי להוסיף לאתרך