ימי הסליחות והתשובה

חשבון נפש ויישור התפיסה – פרשת האזינו
לבחור בטוב מתוך חיבור פשוט לנשמה – פרשת ניצבים
מה משמעות הצום ביהדות? (יום הכיפורים)
פרויקט מיוחד לסליחות – איך להתחזק באמונה – חלק ג׳: עצות מעשיות
ראש השנה – להתחיל ברגל ימין
פרויקט מיוחד לסליחות – איך להתחזק באמונה – חלק ב׳: ספרים מומלצים
פרויקט מיוחד לסליחות – איך להתחזק באמונה – חלק א׳: תורה ומצוות
לתת את כל הכוח – עשרת ימי תשובה
וידוי יום כיפור – מדוע בכלל להתוודות?
מכתב סליחה לאבא שבשמיים ותפילה לשנה החדשה
חזרה בתשובה – מדריך מקיף איך חוזרים בתשובה בלי לחץ ודאגות
יום הכיפורים – וסלחת לעווני כי רב הוא?
ראש השנה – הדינים מגיעים ממקור הרחמים
קבלות לחודש אלול (שיעור וידאו)
ההבדל בין צביעות להתקדמות ואיך להתחזק בימי הסליחות
יום הכיפורים – צמיחה רוחנית
לנצל את ההזדמנות לתקן בקלות – ראש השנה
לשמור על האור העצום שהגענו אליו – היום שאחרי יום הכיפורים
שלוש משאלות או חיים מסודרים?
חצי מצווה באמונה שלמה
ראש השנה – יום הדין
לבקש סליחה ולצמוח מהחטאים