עשרה בטבת

צום י’ בטבת (שיעור וידאו)
צום עשרה בטבת
עשרה בטבת (שיעור וידאו)