בע"ה נעשה ונצליח. היום כ׳ במרחשון ה׳תש״פ

ארבעה מתו בעטיו של נחש

מאת רוני פיזנטי | כ״א באב ה׳תשע״ג |

הגמרא במסכת בבא בתרא, סוף פרק השותפין (דף יז.) מספרת על ארבעה שמתו בעטיו של נחש. בנימין בן יעקב, עמרם אבי משה, ישי אבי דוד וכלאב בן דוד. כלומר אותם ארבעה בני אדם מעולם לא טעמו טעם חטא ולא הייתה עליהם שום טענה כדי לקחת את נשמותיהם להיפטר מהעולם, מלבד הטענה של חטא אדם הראשון. הם עצמם לא חטאו ורק בגלל אותו חטא של אדם הראשון הם מתו.

מפליא לגלות שאמנם אותם ארבעה הם גדולים וחשובים, אך דווקא אלו שעיצבו את פני היהדות ואת פני עם ישראל לא נמצאים כאן וכן חטאו. האבות הקדושים, משה רבינו, דוד המלך… על כל אלו הייתה איזושהי טענה על משהו שעשו לא בסדר על פי דרגתם וכחוט השערה. הדבר מלמד אותנו שלמרות החטאים, אפשר עדיין להגיע למעלת הצדיקים הגדולים אם נזכה לעשות תשובה.

Print Friendly, PDF & Email
צור קשר | הלכות מתחלפות לבעלי אתרים | ספר חינם להורדה